5.1.2023

Smjernice za izradu metodologije i procjene rizika

14.7.2021

Odluka o imenovanju interresorne radne grupe za Interoperabilnost Bosne i Hercegovine "Službeni glasnik BiH", broj 42/21

5.7.2021

Odluka o imenovanju članova koordinacije za interoperabilnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/21)

14.9.2020

Odluka o usvajanju Dokumenta o tehničko-tehnološkom i softverskom standardu za radnu stanicu u institucijama Bosne i Hercegovine

4.6.2019

Izvještaj po pitanju procjene zrelosti i sposobnosti cyber-sigurnosnih kapaciteta Bosne i Hercegovine (CMM report - Cybersecurity Capacity Maturity report)

7.8.2018

Odluka o usvajanju okvira interoperabilnosti Bosne i Hercegovine

7.8.2018

Vodilje i standardi za arhitekturu sistema i razvoj aplikacija

7.8.2018

Standardi, vodilje i politike za razvoj i održavanje rječnika podataka

7.8.2018

Inicijalni rječnik podataka

14.8.2017

Politika upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2017 - 2022. godine (''Službeni glasnik BiH'' broj 38/17)