28.6.2017

Politika razvoja informacionog društva Bosne i Hercegovine za period 2017 - 2021. godine

3.4.2017

Poslovnik o radu web redakcije Ministarstva komunikacija i prometa BiH

8.4.2016

Uputstvo o izradi i održavanju službenih internet stranica Institucija Bosne i Hercegovine

5.11.2014

Odluka o usvajanju dokumenta o modalitetima planiranja, razvitka i implementacije programskih rješenja u Institucijama Bosne i Hercegovine

22.10.2014

Odluka o usvajanju Dokumenta o korištenju elektronskih komunikacionih mreža u institucijama Bosne i Hercegovine

27.11.2013

Odluka o usvajanju politike softvera u Institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",broj 88/07)

27.11.2013

Odluka o ratifikaciji "eSEE" agende plus za razvoj informacionog društva u Jugoistočnoj Europi SEE 2007 - 2012 ("Službeni glasnik BiH", broj 6/08)

27.11.2013

eSEE Agenda plus za razvoj informacionog društva u Jugoistočnoj Europi SEE 2007 - 2012

27.11.2013

eSEE Agenda za razvoj informacionog društva