10.12.2021

Rješenje o raspodjeli CEMT dozvola za 2022. godinu koje važe za Austriju

30.11.2021

Odluka o utvrđivanju godišnjeg kontigenta CEMT dozvola za 2022. godinu

27.8.2021

Pravilnik o CEMT dozvolama (Službeni glasnik BiH br. 46/21)

27.8.2021

Obrazac zahtjeva za CEMT

11.12.2020

Rješenje o raspodjeli CEMT dozvola za 2021. godinu koje važe za Austriju, a ne važe za Italiju i Grčku

11.12.2020

Rješenje o raspodjeli CEMT dozvola za 2021. godinu koje važe za Grčku, a ne važe za Austriju i Italiju

11.12.2020

Rješenje o raspodjeli CEMT dozvola za 2021. godinu koje važe za Italiju, a ne važe za Austriju i Grčku

11.12.2020

Rješenje o raspodjeli CEMT dozvola za 2021. godinu koje ne važe za Austriju, Italiju i Grčku

21.12.2018

Obavještenje o pokretanju postupka raspodjele bilateralnih godišnjih dozvola za Francusku, Belgiju, Holandiju, Njemačku i Češku za 2019. godinu

3.12.2018

Odluka o utvrđivanju godišnjeg kontigenta CEMT dozvola za 2019. godinu