O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • Obavlja poslove iz djelokruga poštanskog saobraćaja, radio, TV, emitiranje i informacionog društva. 
  • Obavlja stručne poslove u pripremi analiza i drugih materijala, kao osnova za unapređenje politike razvoja sektora komunikacija i informacionog društva i saradnje sa nadležnim ministarstvima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a naročito regulatornom agencijom za telekomunikacije u cilju postizanja pravične konkurencije, neugrožavanja ili ograničavanja konkurencije, zaštite autorskih prava i obezbjeđenje efikasnog korišćenja i upravljanja resursima radio frekvencija i brojeva u skladu sa prpisima iz oblasti radio komunikacija i drugim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije. 
  • Obavlja poslove pripreme zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti telekomunikacija i informacionog društva i prati njihovu primjenu, sarađuje sa drugim organima u pripremi planova razvoja ove oblasti i inicira, na državnom nivou, dogovore u vezi sa pitanjima povezivanja sistema veza,
  • Obavlja poslove na edukaciji korišćenja informaciono komunikacionih tehnologija.
  • Obavlja poslove na izradi propisa iz oblasti informacionog društva, poboljšanju povezanosti komunikacijskih informacionih uređaja, na osmišljavanju državne e-mail strategije i učestvuje u uspostavljanju regulatornih principa.

Aktuelnosti iz sektora

Zamjenik Janjić otvorio radionicu o reformi poštanskog sektora BiH

Zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ognjen Janjić otvorio je danas u Sarajevu radionicu o reformi poštanskog sektora BiH.

1.6.2023

Neophodno donošenje novog zakon o poštanskim uslugama

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je danas sastanak sa rukovodstvom Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine na kojem je razgovarano o regulaciji poštanskog sektora u Bosni i Hercegovini i neophodnosti donošenja strategije i novog zakona o poštanskom uslugama.

10.5.2023

Ulaganje u RAK je ulaganje u razvoj medijskog i komunikacijskog sektora BiH

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto posjetio je Regulatornu agenciju za komunikacije i sastao se sa generalnim direktorom Draškom Milinovićem.

7.4.2023