Saopštenja

Treći sastanak kontakt tačaka Višegodišnjeg akcijskog plana za regionalni ekonomski razvoj Zapadnog Balkana

21.3.2019

Predstavnik Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine učestvovao je u Tirani na trećem sastanku kontakt tačaka Višegodišnjeg akcijskog plana za regionalni ekonomski razvoj Zapadnog Balkana, u koji spada i oblast Digitalno integriranje/transformiranje.
Na sastanku je predstavljen napredak svih šest ekonomija Zapadnog Balkana, gdje je posebno istaknuto da je napredak Bosne i Hercegovine vidljiv i zapažen.

Također, posebno su prepoznati i pohvaljeni napori Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u brzoj reakciji i kompletiranju procedure za potpisivanje Sporazuma o snižavanju cijena roming usluga Zapadnog Balkana, koji će svim građanima Bosne i Hercegovine donijeti pogodnosti i niže cijene roming usluga u regionu Zapadnog Balkana.

Time je Bosna i Hercegovina prva i jedina zemlja do sada koja je kompletirala proceduru i odredila potpisnika ovog Sporazuma, koji će u Beogradu 4. aprila u sklopu Digitalnog samita, u ime Bosne i Hercegovine potpisati zamjenik ministra Saša Dalipagić.