Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE

10.10.2017

Tihomir Narić, direktor

Adresa:

Vojvode Mišića 82A, 74000 Doboj, Bosna i Hercegovina

Telefon:

++387 53 207 350, +387 53 236 152, +387 53 236 153

Fax:

++387 53 207 351

email:

 reg.odbor.zbih@mkt.gov.ba

ROŽBIH je osnovan u skladu sa Zakonom o željeznicama BiH od 30. juna 2005. godine, sljedeći preporuke EU Direktiva 14/2001 i 49/2004. Kompetentan je u četiri glavne oblasti: obaveze opšteg nadzora, izdavanje licence, dozvola i certifikata o bezbjednosti, žalbeno je tijelo u prvom stepenu između menadžera infrastrukture i operatora, kao i druge obaveze, kao npr. istraga nesreća, donošenje instrukcija i dr.

Prema članu 5. Zakona o željeznicama BiH, ROŽ BIH je upravna organizacija u sastavu Ministrstvu komunikacija i prometa BiH sa sjedištem u Doboju.

Djelatnost:

A.    Regulatorna ovlaštenja

Regulatorni odbor propisuje tehničke standarde i tehničke specifikacije te kontroliše željeznički sektor u BiH, vodeći pri tom računa o direktivama Evropske unije o željeznicama.

 B.    Ovlaštenja za izdavanje licenci, potvrda o bezbjednosti i dozvola

Regulatorni odbor je jedinstveni organ odgovoran za izdavanje, praćenje i oduzimanje licenci, potvrda o bezbjednosti i dozvola. U tom smislu Regulatorni odbor donosi uputstva i propisuje obrasce u vezi sa podnošenjem zahtjeva i uslove za izdavanje licenci, potvrda o bezbjednosti i dozvola.

 C.    Ostala ovlaštenja i funkcije

1.Regulatorni odbor također:

a) donosi instrukcije za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sistema, nadgleda poštovanje tih instrukcija i odobrava željezničku opremu potrebnu za sigurnost i interoperabilnost;

b)  kontroliše i izvještava o inspekcijskim kontrolama;

c)  obavlja istrage o nesrećama i izvještava o njima;

d)  vodi i objavljuje statistiku o nesrećama;

e)  žalbeno je tijelo za željezničke operatere u skladu sa članom 23. Zakona o željeznicama BiH.