30.6.2022

Analiza izvršenja budžeta za period 01.01 - 31.12.2021

3.3.2022

Budžet Ministarstva komunikacija i prometa za 2021 i 2022 godinu

4.6.2021

Izvještaj o izvršenju Budžeta Ministarstva komunikacija i prometa za period 01.01.-31.12.2020. godine

24.6.2020

Izvještaj o izvršenju Budžeta Ministarstva komunikacija i prometa BiH za period 01.01.-31.12.2019.