25.4.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine

28.2.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu izvještaja o radu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

11.11.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine

11.11.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

7.10.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP)

30.8.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti komunikacija

12.7.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu programa rada Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

23.6.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za korištenje radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini

28.3.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

23.3.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola