3.11.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o dopuni tarife administrativnih taksi

7.10.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnog projeka „Izgradnja аerodroma Trebinje“ između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije

30.6.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola.

28.6.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinskih dozvola za projekat „Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – ušće Drine i Save“

16.6.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu programa rada Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

25.5.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o registriranju vozila

20.5.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o prednacrtu Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole

23.4.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o CEMT dozvolama

6.4.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i kompanije Tašjapi iz Republike Turske

9.2.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu izvještaja o radu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za 2020. godinu