30.12.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu

25.11.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu transnacionalne strategije za unapređenje multimodalnog transporta i pristupačnosti u regiji ADRION

30.10.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti

20.10.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama

17.10.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o homologaciji vozila

5.10.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Vijeću za sigurnost saobraćaja.

2.10.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.

22.9.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

16.9.2020

Otvoren proces javnih konsultacija u vezi sa Inicijativom za pokretanje postupka ratifikacije Protokola u vezi sa izmjenom člana 50(a) i člana 56 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

16.9.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Prijedlogu odluke o ratifikaciji Odluke o zamjeni Ankesa i Sporazuma o uspostavljanju Europske zajedničke zrakoplovne oblasti (ECAA) o pravilima primjenjivim na civilno zrakoplovstvo