28.1.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o saradnji između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Udruženja „Baby steps“

23.12.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o dodatku na platu uposlenih u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

14.12.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o prenosu novčanih sredstava deponovanih na posebnom računu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na Jedinstveni račun trezora

23.10.2013

Dokument o korištenju elektronskih komunikacionih mreža u institucijama Bosne i Hercegovine - Javne konsultacije

23.10.2013

Uputstvo o izradi i održavanju službenih internet stranica institucija Bosne i Hercegovine – Javne konsultacije

9.10.2013

Dokument o tehničko-tehnološkom i softverskom standardu za radnu stanicu - Javne konsultacije

9.10.2013

Obrazac za dostavu komentara - samo za dokumente iz politike softvera u institucijama BiH

30.9.2013

Prednacrt dokumenta o modalitetima planiranja, razvoja i implementacije programskih rješenja u institucijama Bosne i Hercegovine – Javne konsultacije

19.9.2013

Prednacrt zakona o elektronskim komunikacijama - Javne konsultacije

16.9.2013

Prednacrt Zakona o poštanskim uslugama BiH - Javne konsultacije