14.5.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu pravilnika o međunarodnom vanlinijskom cestovnom prijevozu putnika

6.5.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o prednacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača

6.5.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o prednacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača

9.4.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma o saradnji državnih nadzornih organa

9.4.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma o saradnji državnih nadzornih organa

3.3.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

14.2.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine

24.1.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Posebnom sporazumu između EUROCONTROL-a i ovlaštenih državnih upravnih tijela šest FAB CE država u vezi sa pružanjem podrške od strane EUROCONTROL-a

28.11.2019

Otvoren proces javnih konsultacija o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

9.10.2019

Otvoren proces javnih konsultacija o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine