14.12.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge popravke službenog vozila Škoda Superb

13.12.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga održavanja sistema za upravljanje dokumentima „eGOP“

8.12.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke kompjuterskog potrošnog materijala

6.12.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga održavanja software-a „Tachospeed“ u Inspektoratu - update licence

6.12.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke čitača kartica za digitalni tahograf i kartica vozača (smart / pametni tahograf Pro 2)

6.12.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke dvije zimske automobilske gume

28.11.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke putničkog motornog vozila za potrebe Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

27.11.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga оbaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize sa uključenim rizikom od krađe za dva službena vozilaza potrebe Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

16.11.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme

15.11.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga popravke službena vozila Škoda Superb