15.11.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize sa uključenim rizikom od krađe za dva službena vozila

14.11.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke obrazaca za međunarodni transport

13.11.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke stručne knjige „Forenzička revizija i finansijske prevare”

30.10.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga čuvanja auto guma i vulkanizerskih usluga

30.10.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke zimskih automobilskih guma

18.10.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga оbaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize sa uključenim rizikom od krađe za službeno vozilo Škoda Octavia za potrebe Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

16.10.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme

9.10.2023

Odluka o izboru izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja i servisiranja službenog vozila Volkswagen Passat u ovlaštenom servisu (vozilo u garantnom roku)

3.10.2023

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke toalet papira i ubrusa za ruke za potrebe organizacije Digitalnog samita Zapadnog Balkana 2023

29.9.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke putničkog motornog vozila za potrebe Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine