7.8.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama - nabavka usluga pripreme i organizacije događaja Digitalnog samita Zapadnog Balkana 2023

19.7.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za digitalni prijenos i emitiranje za Projekat digitalizacije Javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini

18.7.2023

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga pripreme i organizacije događaja Digitalnog samita Zapadnog Balkana 2023

5.7.2023

Odluka o pokretanju postupka nabavke ljetnih automobilskih guma

3.7.2023

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke koji je izuzet od primjene Zakona o javnim nabavkama – Unajmljivanje prostora

3.7.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke goriva (dizel Euro 5 BAS EN 10 ppm)

3.7.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga posredovanja u prodaji avionskih karata

30.6.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme

16.6.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke Škoda (vozila van garantnog roka) – LOT 1

16.6.2023

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga održavanja i servisiranja službenog vozila marke Volkswagen u ovlaštenom servisu (vozila u garantnom roku) – LOT2