2.6.2021

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o usvajanju strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 51/12)

2.6.2021

Odluka o uvrštavanju projekta digitalizacije u VKI 2011-2014 („Službeni glasnik BiH“, broj 92/11)

2.6.2021

Odluka o usvajanju projekta digitalizacije mikrovalnih veza javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 74/10)

2.6.2021

Odluka o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine za finansiranje dijela projekta Digitalizacije mikrovalnih veza javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine i odašiljača za pokrivanje digitalnim signalom područja Sarajeva, Banje Luke i Mostara („Službeni glasnik BiH“ broj: 72/10)

2.6.2021

Odluka o načinu raspodjele sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme („Službeni glasnik BiH“, broj 50/10)

2.6.2021

Odluka o usvajanju Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230MHz i 470-862 MHz u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 59/09)

1.6.2021

Projekat sekundarne emisione mreže DVB-T2, (''Službeni glasnik BiH'', broj 64/18)