Често постављана питања

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

Које услове правна и физичка лица која увозе моторна и прикључна возила у Босну и Херцеговину морају испунити односно, коју документација  морају предати Министарству уз захтјев за изузеће из поступка хомологације?

Министарство комуникација и транспорта, на основу члана 8. Правилника о хомологацији возила („Службени гласник БиХ“, број 83/20), проводи поступак изузећа из хомологације моторних и прикључних возила која се увозе у Босну и Херцеговину.

У вези с тим, физичка или правна лица која увозе моторна и прикључна возила у Босну и Херцеговину подносе захтјев Министарству, а при томе морају да испуњавају услове у складу са напријед наведеним Правилником.

Како бисте имали потпуну информацију по овом питању, потребно је да кликнете на сљедећи линк.

На који начин је могуће слање извјештаја о коришћењу CEMT дозвола?

Превозници који посједују CEMT дозволе да је новим Правилником о CEMT дозволама („Службени гласник БиХ“ бр. 46/21) ради лакшег начина слања и контроле коришћења дозвола, поред стандардног достављања документације путем поште, прописано и „да се копије листова из дневника вожње из става (3) овог члана, са копијом CMR обрасца за вожње са теретом, могу достављати скениране на имејл inspektorat@mkt.gov.ba најкасније до 20. у мјесецу, за претходни мјесец“.

Уколико се превозник одлучи на опцију слања путем имејла, потребно је да тражену документацију уредно скенира како би се могао извршити увид у коришћење додијељених CEMT дозвола.

Често постављана питања