Дигитализација


24.1.2024

Одлука о усвајању политике сектора емитовања у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ, број 18/07)

2.6.2021

Одлука о усвајању Пројекта секундарне емисионе мреже ДВБ-Т2, (''Службени гласник БиХ'', број 64/18)

2.6.2021

Одлука о начину кориштења пренесених намјенских средстава уплаћених на име додијељене дозволе за УМТС у 2015 години („Службани гласник БиХ“ број 60/18)

2.6.2021

Одлука о употреби дијела акумулираног вишка прихода над расходима РАК-а за финансирање пројекта дигитализације („Службани гласник БиХ“ број 60/18)

2.6.2021

Одлука о усвајању минималних техничких захтјева за пријемнике ДВБ-Т2 у БиХ ("Службени гласник БиХ", број 87/17)

2.6.2021

Одлука о допуни одлуке о усвајању стратегије преласка с аналогне на дигиталну земаљску радиодифузију у фреквенцијским опсезима 174-230 МХз и 470-862 МХз у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 06/17)

2.6.2021

Одлука о расподјели опреме набављене у оквиру И. фазе пројекта дигитализације пријеносне и емисионе мреже Јавних радиотелевизијских сервиса у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 67/15)

2.6.2021

Одлука о измјенама Одлуке о уврштавању пројекта дигитализације у ВКИ 2011-2014 („Службени гласник БиХ“, број 99/13)

2.6.2021

Пројекат примарне емисионе мреже ДВБ-Т (''Службени гласник БиХ'', број 98/12)

2.6.2021

Одлука о усвајању Пројекта примарне емисионе мреже, Дигиталног земаљског емитирања - ДВБ-Т („Службени гласник БиХ“ број 98/12)