Ostali pravni dokumenti

Кабинет за надзор и акредитацију овјерилаца

Транспорт

18.10.2023

Ванлинијски превоз путника - Образац захтјева

9.12.2022

ПРОЦЕДУРА ПРОМЈЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СТРУКТУРЕ ВАЗДУШНОГ ПРОСТОРА У FIR САРАЈЕВО

15.6.2022

Декларација - Посвећеност Страна југоисточне Европе путевима будућности (обликовање будућности – безбједни, паметни и одрживи путеви)

4.5.2022

Програм за оспособљавање кадрова за послове спровођења поступка сертификовања возила

4.5.2022

Програм за оспособљавање кадрова за послове спровођења поступка хомологације возила, дијелова, уређаја и опреме возила

18.5.2021

Имплементација одредби којима се прописује начин и поступак код накнадног затамњивања стакала на возилу постављањем/уградњом пластичних превлака (фолија)

10.5.2021

Каталог тестовних питанја -Област I

27.4.2021

Каталог тестовних питанја -Област IV (Word)

6.4.2021

Каталог тестовних питанја -Област IV

11.3.2021

Даљинар са релацијама и минималним временима вожње за аутобусне станице и стајалишта у Босни и Херцеговини

Транспортна инфраструктура, припрема и имплементација пројеката

Јединица интерне ревизије

Лиценцирање

Комуникације и информатизација

11.4.2023

Смјернице о управљању безбједносним закрпама, Смјернице о класификацији информационих ресурса, Смјернице о информатичкој безбједности радног мјеста и Смјернице о управљању безбједносним инцидентима

11.4.2023

Oдлука о измјени и допуни одлуке о усвајању документа о техничко-технолошком и софтверском стандарду за радну станицу у институцијама Босне и Херцеговине

11.4.2023

ОДЛУКА о усвајању смјерница о контроли приступа и биљежењу догађаја, смјерница о физичкој заштити информација и смјерница о кориштењу пријеносних уређаја у Институцијама Босне и Херцеговине (Сл. гласник БиХ број 25/23)

31.3.2023

Меморандум о разумијевању о регионалној интероперабилности и услугама повјерења у региону западног Балкана

9.1.2023

Минималне хардверске карактеристике на основу којих Институције Босне и Херцеговине могу набављати радне станице за 2023. годину

5.1.2023

Смјернице о корисничким рачунима и правима приступа

5.1.2023

Смјернице о безбједоносним копијама

5.1.2023

Смјернице о запослењу и прекиду запослења

5.1.2023

Смјернице за израду методологије и процјене ризика

14.7.2021

Одлука о именовању интерресорне радне групе за Интероперабилност Босне и Херцеговине "Службени гласник БиХ", број 42/21