Адреса: Зграда пријатељства између Грчке и Босне и Херцеговине, Трг Босне и Херцеговине 1, Сарајево 71000, Босна и Херцеговина
Телефон: 033 707 684
Фаx: 033 707 696
Email:
Жељко Косорић, инспектор за друмски саобраћај
Телефон: 033 707 683
Email: zeljko.kosoric@mkt.gov.ba
Сањин Бајрамовић, инспектор за друмски саобраћај
Телефон: 033 707 661
Email: sanjin.bajramovic@mkt.gov.ba
Нермин Вишћа, стручни савјетник за правне послове
Телефон: 033 707 655
Email: nermin.visca@mkt.gov.ba
Свјетлана Крешталица, стручни сарадник за инспкцијске послове
Телефон: 033 707 639
Email: svjetlana.krestalica@mkt.gov.ba