O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom zakonske regulative iz nadležnosti Ministarstva,

  • vrši neposredni i posredni inspekcijski nadzor,

  • izdaje prekršajne naloge i izriče upravne mjere sukladno zakonskoj regulativi,

  • poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom,

  • koordinira rad s drugim nadležnim tijelima i međunarodnim tijelima koja obavljaju inspekcijski i stručni nadzor nad provedbom regulative iz oblasti prometa,

  • pokreće prekršajne postupke i zastupa Ministarstvo pred sudovima u Bosni i Hercegovini u postupcima odlučivanja po izdanim prekršajnim nalozima,

  • inicira izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Ministarstva i drugih zakonskih i podzakonskih akata za koje je Ministarstvo ovlašteno.

Aktualnosti iz sektora

Ministar Mitrović obišao GP Rača

U sklopu aktivnosti koje je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović imao 24. i 25. ožujka tekuće godine, ministar je obišao i inspektore Ministarstva koji su obavljali redovite aktivnosti na međunarodnom graničnom prijelazu Rača.

25.3.2022.

Mogućnost slanja izvješća o korištenju CEMT dozvola i putem e-maila

Obavještavaju se prijevoznici koji posjeduju CEMT dozvole da je novim Pravilnikom o CEMT dozvolama („Službeni glasnik BiH“ br. 46/21) radi lakšeg načina slanja i kontrole korištenja dozvola, pored standardnog dostavljanja dokumentacije putem pošte, propisano i „da se preslike listova iz dnevnika vožnje iz stavka (3) ovog članka, s preslikom CMR obrasca za vožnje s teretom, mogu dostavljati skenirane na e-mail inspektorat@mkt.gov.ba najkasnije do 20. u mjesecu, za prethodni mjesec“.

21.9.2021.

Izvješće o provedenim aktivnostima u akciji „Mjesec borbe protiv nelegalnog prijevoza“

Nakon sastanka zamjenika ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Nedžada Brankovića s predstavnicima Granične policije BiH, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Ministarstva saobraćaja i veza RS, Federalne uprave policije, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva unutarnjih poslova RS, Republičke uprave za inspekcijske poslove RS i Vanjskotrgovinske komore BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je pokrenulo akciju opće borbe protiv svih stranih i domaćih fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju cestovni prijevoz protivno zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju ovu oblast.

27.11.2020.