Pravni sektor - Javne Konsultacije

Communications and informatization

5/31/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjeni odluke o dozvolama za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema

5/23/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Strategije razvoja e-uprave u institucijama Bosne i Hercegovine za period od 2024 - 2028. godine

5/6/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu zakona o poštama Bosne i Hercegovine

3/8/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o komunikacijama

5/3/2023

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih servisa

8/30/2022

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti komunikacija

10/1/2021

(Not translated)Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Okvirne strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Bosni i Hercegovini za period 2021 - 2025. godine.

7/26/2021

(Not translated)Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o upotrebi sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine ostvarenog zaključno sa 31.12.2017. godine

4/26/2021

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma o razumijevanju između Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

5/31/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o dopunama odluke o načinu raspodjele sredstava od dozvola za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema

5/23/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Strategije razvoja e-uprave u institucijama Bosne i Hercegovine za period od 2024 - 2028. godine

5/7/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu srednjoročnog plana rada Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za period 2025 - 2027. godine

3/6/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o vijeću za sigurnost saobraćaja

2/21/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra u Bosni i Hercegovini

7/18/2023

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju Politike sektora elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine za period od 2023 – 2027. godine

6/27/2023

(Not translated)Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija o provođenju postupka prihvatanja i ratifikacije Akata Svjetske poštanske unije (Universal Postal Union – UPU)

5/29/2023

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o usvajanju okvirne Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Bosni i Hercegovini za period od 2023-2027 godine

5/24/2023

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu srednjoročnog plana rada Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za period 2024 - 2026. godine

5/19/2023

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu odluke o osnivanju Ad hoc komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine

Transport infrastructure, preparations and implementation of projects

Transport

6/10/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine

6/4/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu Odluke o utvrđivanju visine pojedinačne jednokratne novčane naknade za rad Komisije za provođenje istrage uzroka zrakoplovne nesreće na području Bihaća, lokalitet Zavalje

4/11/2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Politici upravljanja elektronskim podacima o terenu i preprekama Bosne i Hercegovine

11/30/2023

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu pravilnika o registriranju vozila

11/17/2023

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevoz

11/15/2023

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini

11/13/2023

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu odluke o načinu ostvarivanja prava na naknadu članovima komisija ili pojedinačnom istražitelju za provođenje istraga zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih incidenata

7/10/2023

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o imenovanju članova i sekretara Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine

7/7/2023

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke о osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

2/9/2023

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi s pružanjem usluga u zračnom saobraćaju