Правни сектор - Јавне Консултације

Комуникације и информатизација

31.5.2024

Отворен процес јавних консултација о Нацрту одлуке о измјени одлуке о дозволама за кориштење радиофреквенцијског спектра за пружање услуга путем мобилних приступних система

23.5.2024

Отворен процес јавних консултација о Нацрту одлуке о усвајању Стратегије развоја е-управе у институцијама Босне и Херцеговине за период од 2024 - 2028. године

6.5.2024

Отворен процес јавних консултација о Преднацрту закона о поштама Босне и Херцеговине

8.3.2024

Отворен процес јавних консултација о о Нацрту закона о допунама Закона о комуникацијама

3.5.2023

Отворен процес јавних консултација о Нацрту одлуке о утврђивању намјене дијела средстава уплаћених од дозвола за кориштење радиофреквентног спектра за пружање услуга путем мобилних приступних сервиса

30.8.2022

Отворен процес јавних консултација о Нацрту меморандума о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о сарадњи у области комуникација

1.10.2021

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине започиње процес јавних консултација о Нацрту одлуке о усвајању Оквирне стратегије развоја широкопојасног приступа у Босни и Херцеговини за период 2021 - 2025. године.

26.7.2021

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине започиње процес јавних консултација о Нацрту одлуке о употреби средстава акумулираног вишка прихода над расходима Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине оствареног закључно са 31. 12. 2017. године

26.4.2021

Отворен процес јавних консултација о Нацрту споразума о разумијевању између Конференције Уједињених нација за трговину и развој и Савјета министара Босне и Херцеговине

8.10.2019

Отворен процес јавних консултација о Нацрту основа за прихватање Аката Свјетског поштанског савеза који су усвојени на 3. ванредном конгресу одржаном у септембру 2019. године у Женеви

31.5.2024

Отворен процес јавних консултација о Нацрту одлуке о допунама одлуке о начину расподјеле средстава од дозвола за кориштење радиофреквенцијског спектра за пружање услуга путем мобилних приступних система

23.5.2024

Отворен процес јавних консултација о Нацрту одлуке о усвајању Стратегије развоја е-управе у институцијама Босне и Херцеговине за период од 2024 - 2028. године

7.5.2024

Отворен процес јавних консултација o Преднацрту средњорочног плана рада Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине за период 2025 - 2027. године

6.3.2024

Отворен процес јавних консултација o Нацрту правилника о измјенама и допуни Правилника о вијећу за безбједност саобраћаја

21.2.2024

(Not translated)Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra u Bosni i Hercegovini

18.7.2023

Отворен процес јавних консултација о Нацрту одлуке о усвајању Политике сектора електронских комуникација Босне и Херцеговине за период од 2023 – 2027. године

27.6.2023

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине започиње процес јавних консултација о провођењу поступка прихватања и ратификације Аката Свјетског поштанског савеза (Universal Postal Union – UPU)

29.5.2023

Отворен процес јавних консултација о Нацрту одлуке о усвајању оквирне стратегије развоја широкопојасног приступа у Босни и Херцеговини за период од 2023-2027. године

24.5.2023

Отворен процес јавних консултација o Нацрту средњорочног плана рада Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине за период 2024 - 2026. године

19.5.2023

Отворен процес јавних консултација о Преднацрту одлуке о оснивању Аd hoc комисије Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за спровођење поступка именовања Савјета Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине

Транспортна инфраструктура, припрема и имплементација пројеката

24.11.2021

Отворен процес јавних консултација о Нацрту меморандума о разумијевању и сарадњи на реализацији инфраструктурних пројеката између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе

3.11.2021

Отворен процес јавних консултација о Нацрту споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Руске Федерације о сарадњи у имплементацији жељезничких инфраструктурних пројеката

22.9.2021

Отворен процес јавних консултација о Нацрту споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о реконструкцији моста Нови Град (БиХ) – Двор (РХ) на M4(БиХ)/ДЦ 6(РХ)

26.7.2021

Отворен процес јавних консултација о Нацрту споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о реконструкцији моста Брчко (БиХ)–Гуња (РХ)

14.5.2021

Отворен процес јавних консултација о Нацрту споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о изградњи међудржавног моста преко ријеке Таре на магистралном путу М-18 на локацији Хум (БиХ) – Шћепан поље (ЦГ) и прикључних граничних дионица

16.7.2020

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине започиње процес јавних консултација о Нацрту одлуке о одобравању вишегодишњег пројекта одржавања и реконструкције мостова између Босне и Херцеговине и Републике Србије

18.2.2020

Отворен процес јавних консултација о Нацрту меморандума о разумијевању за побољшање регионалне и прекограничне повезаности у Јадранско-Јонском региону

18.2.2020

Отворен процес јавних консултација о Нацрту меморандума о разумијевању за побољшање регионалне и прекограничне повезаности у Јадранско-Јонском региону

10.9.2019

Отворен процес јавних консултација о Приједлогу одлуке о уврштавању Пројекта одржавања мостова на граници са Републиком Хрватском у Програм вишегодишњих капиталних улагања за период 2020-2024. године

25.4.2019

Отворен процес јавних консултација о Одлуци о именовању Жалбеног савјета за рјешавање по жалби на Одлуку о одабиру најповољнијег понуђача за јавну набавку консултантске услуге „Надзор над изградњом међудржавног моста преко ријеке Саве код Градишке“

Транспорт

10.6.2024

Отворен процес јавних консултација о Преднацрту одлуке о измјени Одлуке о именовању чланова и секретара Државног комитета сигурности цивилног зракопловства Босне и Херцеговине

4.6.2024

Отворен процес јавних консултација о Преднацрту Одлуке о утврђивању висине појединачне једнократне новчане накнаде за рад Комисије за провођење истраге узрока зракопловне несреће на подручју Бихаћа, локалитет Заваље

11.4.2024

Отворен процес јавних консултација о Политици управљања електронским подацима о терену и препрекама Босне и Херцеговине

30.11.2023

Отворен процес јавних консултација о Преднацрту правилника о регистровању возила

17.11.2023

Отворен процес јавних консултација о Преднацрту закона о измјенама и допунама Закона о међународном и међуентитетском друмском превозу

15.11.2023

Отворен процес јавних консултација о Преднацрту закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини

13.11.2023

Отворен процес јавних консултација о Преднацрту одлуке о начину остваривања права на накнаду члановима комисија или појединачном истражиоцу за провођење истрага ваздухопловних несрећа и озбиљних инцидената

10.7.2023

Отворен процес јавних консултација о Нацрту одлуке о именовању чланова и секретара Државног комитета безбједности цивилног ваздухопловста Босне и Херцеговине

7.7.2023

Отворен процес јавних консултација о Нацрту одлуке о измјени Одлуке о оснивању Комитета за управљање ваздушним простором Босне и Херцеговине

9.2.2023

Отворен процес јавних консултација о Нацрту споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Уједињеног краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске у вези с пружањем услуга у ваздушном саобраћају