О организационој јединици


Надлежности:

  • врши функцију интерне ревизије у складу са Законом о интерној ревизији у институцијама Босне и Херцеговине,
  • врши интерну ревизију у сљедећим институцијама у складу са Одлуком о критеријима за успоставу јединица интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине: Министарство комуникација и промета Босне и Херцеговине, Агенција за поштански промет Босне и Херцеговине, Дирекција за цивилно зракопловство Босне и Херцеговине, Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине и Регулаторни одбор жељезница БиХ.
  • функција интерне ревизије обавља се на основу Повеље интерне ревизије и Споразума о вршењу интерне ревизије,
  • Повељу интерне ревизије потписује руководитељ јединице и руководитељ сваке од наведених институција,
  • Споразум о вршењу интерне ревизије потписује руководитељ јединице и руководитељи Агенције за поштански промет Босне и Херцеговине, Дирекције за цивилно зракопловство Босне и Херцеговине и Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине,
  • врши интерне ревизије на основу одобрених стратешких, годишњих и појединачних ревизорских планова.