O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • Obavlja poslove iz djelokruga poštanskog saobraćaja, radio, TV, emitiranje i informacionog društva. 
  • Obavlja stručne poslove u pripremi analiza i drugih materijala, kao osnova za unapređenje politike razvoja sektora komunikacija i informacionog društva i saradnje sa nadležnim ministarstvima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a naročito regulatornom agencijom za telekomunikacije u cilju postizanja pravične konkurencije, neugrožavanja ili ograničavanja konkurencije, zaštite autorskih prava i obezbjeđenje efikasnog korišćenja i upravljanja resursima radio frekvencija i brojeva u skladu sa prpisima iz oblasti radio komunikacija i drugim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije. 
  • Obavlja poslove pripreme zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti telekomunikacija i informacionog društva i prati njihovu primjenu, sarađuje sa drugim organima u pripremi planova razvoja ove oblasti i inicira, na državnom nivou, dogovore u vezi sa pitanjima povezivanja sistema veza,
  • Obavlja poslove na edukaciji korišćenja informaciono komunikacionih tehnologija.
  • Obavlja poslove na izradi propisa iz oblasti informacionog društva, poboljšanju povezanosti komunikacijskih informacionih uređaja, na osmišljavanju državne e-mail strategije i učestvuje u uspostavljanju regulatornih principa.

Aktuelnosti iz sektora

Gradimo digitalne ceste ka EU

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto prisustvovao je danas u Banjoj Luci konferenciji za medije Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine o procesu digitalne transformacije u BiH.

15.2.2024

10 miliona za javne servise, 4 za BHRT

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte, usvojilo odluku kojom su osigurana četiri miliona KM za Javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine za studijske i produkcione kapacitete za proizvodnju signala u HD rezoluciji te po tri miliona KM vladama entiteta za poticaj razvoja sektora elektronskih medija.

9.2.2024

Nakon 18 godina bh. građani mogu koristiti elektronski potpis i digitalni identitet

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto prisustvovao je prezentaciji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine na kojoj je građanima predstavljena mogućnost aktiviranja digitalnog potpisa - eIdentiteta putem internetske stranice IDDEEA-e.

29.1.2024