Dokumenti


Zakoni

Podzakonski akti

Sporazumi

11.3.2020

Sporazum o smanjenju cijena usluge roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana

11.3.2020

Odluka o cijenama roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama

29.9.2015

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

29.9.2015

Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

29.9.2015

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Finalnih akata Regionalne konferencije za radioveze za planiranje digitalnog zemaljskog radiodifuznog servisa u dijelovima regiona 1 i 3, u frekvencijskom opsegu od 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC - 06)

29.9.2015

Odluka o ratifikaciji Finalnih akata Regionalne konferencije za radioveze za planiranje digitalnog zemaljskog radiodifuznog servisa u dijelovima regiona 1 i 3, u frekvencijskom opsegu od 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC - 06)

29.9.2015

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

29.9.2015

Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti informatičkog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)

Država

Konsultacije

Licenciranje

Ostali dokumenti