Vlatko Drmić, pomoćnik ministra

Adresa: Zgrada prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: 033 707 652
Fax: 033 707 691
Email: vlatko.drmic@mkt.gov.ba

Odsjek za komunikacije

Milanka Sudžum, šefica Odsjeka
Telefon: 033 707 633
Email: milanka.sudzum@mkt.gov.ba
Senada Čengić, stručna savjetnica za poštanski promet
Telefon: 033 707 653
Email: senada.cengic@mkt.gov.ba
Ranko Lackanović, viši stručni saradnik za telekomunikacije
Telefon: 033 707 678
Email: ranko.lackanovic@mkt.gov.ba
Bojan Skakavac, stručni saradnik za radio, televiziju i emitiranje programa
Telefon: 033 707 650
Email: bojan.skakavac@mkt.gov.ba
Borjan Simić, stručni savjetnik za komunikacije
Telefon: 033 704 566
Email: borjan.simic@mkt.gov.ba

Odsjek za informatizaciju

Irida Varatanović, šefica Odsjeka
Telefon: 033 707 654
Email: irida.varatanovic@mkt.gov.ba
Branislav Zimonjić, viši stručni saradnik za informacione tehnologije
Telefon: 033 707 649
Email: branislav.zimonjic@mkt.gov.ba
Damir Prlja, stručni savjetnik za informacijsko društvo
Telefon: 033 704 552
Email: damir.prlja@mkt.gov.ba
Danko Lupi, viši stručni saradnik za informatizaciju
Telefon: 033 707 614
Email: danko.lupi@mkt.gov.ba
Davor Mišković, referent - mrežni administrator
Telefon: 033 707 671
Email: davor.miskovic@mkt.gov.ba