O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • Obavlja poslove iz djelokruga poštanskog prometa, radio, TV, emitiranje i informacijskog društva.
  • Obavlja stručne poslove u pripremi analiza i drugih materijala, kao temelj za unapređenje politike razvoja sektora komunikacija i informacijskog društva i suradnje sa nadležnim ministarstvima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a osobito regulatornom agencijom za telekomunikacije u cilju postizanja pravične konkurencije, neugrožavanja ili ograničavanja konkurencije, zaštite autorskih prava i osiguranje efikasnog korištenja i upravljanja resursima radio frekvencija i brojeva sukladno propisima iz oblasti radio komunikacija i drugim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije.
  • Obavlja poslove pripreme zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti telekomunikacija i informacijskog društva i prati njihovu primjenu, surađuje sa drugim organima u pripremi planova razvoja ove oblasti i inicira, na državnoj razini, dogovore u svezi sa pitanjima povezivanja sistema veza,
  • Obavlja poslove na educiranju korištenja informaciono komunikacionih tehnologija.
  • Obavlja poslove na izradi propisa iz oblasti informacijskog društva, poboljšanju povezanosti komunikacijskih informacionih uređaja, na osmišljavanju državne e-mail strategije i sudjeluje u uspostavljanju regulatornih principa.

Aktualnosti iz sektora

Dogovorena suradnja s Hrvatskom u digitalnoj transformaciji

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte a sukladno zaključcima sa zajedničke sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske, danas usvojilo Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u oblasti digitalne transformacije.

9.4.2024.

Ministar Forto omogućio pristup 1,5 milijardi KM kroz EU fond za digitalizaciju

Nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte podržalo pristupanje Bosne i Hercegovine programu Digitalna Europa, danas je ovaj Sporazum dobio jednoglasnu podršku Predsjedništva Bosne i Hercegovine te se uskoro može pristupiti i njegovom potpisivanju.

4.4.2024.

Kanton Sarajevo predvodi u procesu digitalizacije

„Za digitalnu transformaciju u našem društvu potrebna je politička volja, ali i uključenost svih razina vlasti kako bismo iz upotrebe povukli sve papirnate dokumente. Začetnik procesa digitalizacije u Bosni i Hercegovini upravo je Kanton Sarajevo. Vlada Kantona je prva vlada u kojoj će se svi ministri potpisivati e-potpisom“, rekao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto prilikom uručenja certifikata za korištenje elektroničkih potpisa članovima Vlade Kantona Sarajevo.

28.3.2024.