О организационој јединици


Надлежности:

  • Обавља послове из дјелокруга поштанског саобраћаја, радио, ТВ, емитирање и информационог друштва.
  • Обавља стручне послове у припреми анализа и других материјала, као основа за унапређење политике развоја сектора комуникација и информационог друштва и сарадње са надлежним министарствима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, а нарочито регулаторном агенцијом за телекомуникације у циљу постизања правичне конкуренције, неугрожавања или ограничавања конкуренције, заштите ауторских права и обезбјеђење ефикасног коришћења и управљања ресурсима радио фреквенција и бројева у складу са прписима из области радио комуникација и другим препорукама Међународне уније за телекомуникације.
  • Обавља послове припреме законских и подзаконских аката из области телекомуникација и информационог друштва и прати њихову примјену, сарађује са другим органима у припреми планова развоја ове области и иницира, на државном нивоу, договоре у вези са питањима повезивања система веза,
  • Обавља послове на едукацији коришћења информационо комуникационих технологија.
  • Обавља послове на изради прописа из области информационог друштва, побољшању повезаности комуникацијских информационих уређаја, на осмишљавању државне е-маил стратегије и учествује у успостављању регулаторних принципа.

Актуелности из сектора

Договорена сарадња са Хрватском у дигиталној трансформацији

Савјет министара Босне и Херцеговине је, на приједлог министра комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Едина Форте а у складу са закључцима са заједничке сједнице Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске, данас усвојио Меморандум о разумијевању између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области дигиталне трансформације.

9.4.2024

Министар Форто омогућио приступ 1,5 милијарди КМ кроз ЕУ фонд за дигитализацију

Након што је Савјет министара Босне и Херцеговине на приједлог министра комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Едина Форте подржао приступање Босне и Херцеговине програму Дигитална Европа, данас је овај споразум добио једногласну подршку Предсједништва Босне и Херцеговине те се ускоро може приступити и његовом потписивању.

4.4.2024

Кантон Сарајево предводи у процесу дигитализације

„За дигиталну трансформацију у нашем друштву потребна је политичка воља, али и укљученост свих нивоа власти како бисмо из употребе повукли све папирнате документе. Зачетник процеса дигитализације у Босни и Херцеговини управо је Кантон Сарајево. Влада Кантона је прва влада у којој ће се сви министри потписивати е-потписом“, рекао је министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Един Форто приликом уручења цертификата за коришћење електронских потписа члановима Владе Кантона Сарајево.

28.3.2024