Институције у БиХ

  • Регулаторна агенција за комуникације – http://www.rak.ba
  • Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине - http://www.bas.gov.ba
  • Радио-телевизија Републике Српске www.rtrs.tv
  • Радио-телевизија Босне и Херцеговине www.bhrt.ba
  • Радио-телевизије Федерације Босне и Херцеговине www.rtvfbih.ba
  • Агенција за поштански промет Босне и Херцеговине - http://www.rap.ba/
  • Јавни поштански оператер БХ Пошта - https://www.posta.ba/
  • Јавни поштански оператер ХП Мостар - https://www.post.ba/
  • Јавни поштански оператер Поште Српске - https://www.postesrpske.com/