Ured za nadzor i akreditaciju ovjerilaca

Evidencija upisanih ovjeritelja u Bosni i Hercegovini Evidencija upisanih ovjeritelja u Bosni i Hercegovini
Lista pouzdanih popisa ovjeritelja EU Lista pouzdanih popisa ovjeritelja EU
Upute za upis u evidenciju ovjeritelja Upute za upis u evidenciju ovjeritelja

O organizacionoj jedinici


Nadležnosti Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca

Ured za nadzor i akreditaciju ovjerilaca je nadzorno tijelo pri Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. U okviru inspekcijskog nadzora, Ured:

  • provjerava da li su interna pravila o pružanju usluga i sigurnosni koncept ovjerilaca u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa,
  • provjerava da li ovjerilac za vrijeme obavljanja djelatnosti zadovoljava odredbe Zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa i svojih internih pravila o pružanju usluga i sigurnosnog koncepta,
  • nadzire upotrebu tehničkih sredstava i postupaka u slučaju kada ovjerilac pruža usluge u vezi sa sigurnim elektronskim potpisom,
  • provjerava da li tijelo akreditirano za izdavanje potvrda o ispunjavanju sigurnosnih zahtjeva ispunjava organizacione kriterije,
  • registrira ovjerioce koji podnesu obavještenje o početku rada i akreditira ovjerioce u skladu s odredbama Zakona,
  • utvrđuje ekvivalentnost izvještaja o provjeri iz trećih zemalja,
  • pruža uslugu opoziva ako je ovjerilac prestao pružati usluge u vezi sa elektronskim potpisom i ovjeravanjem ili mu je pružanje usluga zabranjeno, a pružanje usluge opoziva nije preuzeo drugi ovjerilac.

Ured za nadzor i akreditaciju ovjerilaca vodi elektronski registar ovjerilaca sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, akreditiranih ovjerilaca i ovjerilaca sa sjedištem u trećim državama za čije potvrde garantira ovjerilac sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.

Također, Ured je ovlašten preduzeti mjere kojima se osigurava ispunjavanje obaveza Zakona o elektronskom potpisu i pratećih podzakonskih propisa, kao što je zabrana upotrebe neodgovarajućih tehničkih sredstava i postupaka ili pružanje svih ili pojedinih usluga u vezi sa elektronskim potpisom i ovjeravanjem, opoziv potvrde ovjerioca ili potpisnika i sl.

Ured za nadzor i akreditaciju ovjerilaca

Evidencija upisanih ovjeritelja u Bosni i Hercegovini Evidencija upisanih ovjeritelja u Bosni i Hercegovini
Lista pouzdanih popisa ovjeritelja EU Lista pouzdanih popisa ovjeritelja EU
Upute za upis u evidenciju ovjeritelja Upute za upis u evidenciju ovjeritelja