Канцеларија за надзор и акредитацију овјерилаца

Евиденција уписаних овјеритеља у Босни и Херцеговини Евиденција уписаних овјеритеља у Босни и Херцеговини
Листа поузданих пописа овјеритеља ЕУ Листа поузданих пописа овјеритеља ЕУ
Упуте за упис у евиденцију овјеритеља Упуте за упис у евиденцију овјеритеља

Салих Хусаковић, начелник Уреда

Адреса: Зграда пријатељства између Грчке и Босне и Херцеговине, Трг Босне и Херцеговине 1, Сарајево 71000, Босна и Херцеговина
Телефон: 033 707 643
Email: salih.husakovic@mkt.gov.ba
Давор Багарић, стручни савјетник за надзор и акредитацију
Телефон: 033 704 561
Email: davor.bagaric@mkt.gov.ba

Канцеларија за надзор и акредитацију овјерилаца

Евиденција уписаних овјеритеља у Босни и Херцеговини Евиденција уписаних овјеритеља у Босни и Херцеговини
Листа поузданих пописа овјеритеља ЕУ Листа поузданих пописа овјеритеља ЕУ
Упуте за упис у евиденцију овјеритеља Упуте за упис у евиденцију овјеритеља