Канцеларија за надзор и акредитацију овјерилаца

Евиденција уписаних овјеритеља у Босни и Херцеговини Евиденција уписаних овјеритеља у Босни и Херцеговини
Листа поузданих пописа овјеритеља ЕУ Листа поузданих пописа овјеритеља ЕУ
Упуте за упис у евиденцију овјеритеља Упуте за упис у евиденцију овјеритеља

О организационој јединици


Надлежности Уреда за надзор и акредитацију овјерилаца

Уред за надзор и акредитацију овјерилаца је надзорно тијело при Министарству комуникација и промета Босне и Херцеговине. У оквиру инспекцијског надзора, Уред:

  • провјерава да ли су интерна правила о пружању услуга и сигурносни концепт овјерилаца у складу са Законом о електронском потпису и на основу њега донесених подзаконских прописа,
  • провјерава да ли овјерилац за вријеме обављања дјелатности задовољава одредбе Закона и на основу њега донесених подзаконских прописа и својих интерних правила о пружању услуга и сигурносног концепта,
  • надзире употребу техничких средстава и поступака у случају када овјерилац пружа услуге у вези са сигурним електронским потписом,
  • провјерава да ли тијело акредитирано за издавање потврда о испуњавању сигурносних захтјева испуњава организационе критерије,
  • регистрира овјериоце који поднесу обавјештење о почетку рада и акредитира овјериоце у складу с одредбама Закона,
  • утврђује еквивалентност извјештаја о провјери из трећих земаља,
  • пружа услугу опозива ако је овјерилац престао пружати услуге у вези са електронским потписом и овјеравањем или му је пружање услуга забрањено, а пружање услуге опозива није преузео други овјерилац.

Уред за надзор и акредитацију овјерилаца води електронски регистар овјерилаца са сједиштем у Босни и Херцеговини, акредитираних овјерилаца и овјерилаца са сједиштем у трећим државама за чије потврде гарантира овјерилац са сједиштем у Босни и Херцеговини.

Такођер, Уред је овлаштен предузети мјере којима се осигурава испуњавање обавеза Закона о електронском потпису и пратећих подзаконских прописа, као што је забрана употребе неодговарајућих техничких средстава и поступака или пружање свих или појединих услуга у вези са електронским потписом и овјеравањем, опозив потврде овјериоца или потписника и сл.

Канцеларија за надзор и акредитацију овјерилаца

Евиденција уписаних овјеритеља у Босни и Херцеговини Евиденција уписаних овјеритеља у Босни и Херцеговини
Листа поузданих пописа овјеритеља ЕУ Листа поузданих пописа овјеритеља ЕУ
Упуте за упис у евиденцију овјеритеља Упуте за упис у евиденцију овјеритеља