Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Dijana Topić, pomoćnica ministra

Adresa: Zgrada prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: 033 707 637
Fax: 033 284 751
Email: dijana.topic@mkt.gov.ba

Odsjek za normativnu djelatnost

Alma Japalak, šefica Odsjeka
Telefon: 033 704 569
Email: alma.japalak@mkt.gov.ba
Anita Kačmarčik, stručna savjetnica za normativnu djelatnost i standarde EU
Telefon: 033 707 631
Email: anita.kacmarcik@mkt.gov.ba
Zorica Plakalović, stručna savjetnica za međunarodne ugovore
Telefon: 033 707 628
Email: zorica.plakalovic@mkt.gov.ba
Nedim Ovčina, viši stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 033 707 648
Email: nedim.ovcina@mkt.gov.ba

Odsjek za personalne i opšte poslove

Miroslav Bjelobrk, šef Odsjeka
Telefon: 033 707 627
Email: miroslav.bjelobrk@mkt.gov.ba
Branko Podinić, stručni savjetnik za upravni postupak
Telefon: 033 707 645
Email: branko.podinic@mkt.gov.ba
Mersiha Kahrimanović, viša stručna saradnica za opšte i pravne poslove
Telefon: 033 707 629
Email: mersiha.kahrimanovic@mkt.gov.ba
Mira Pekić, stručna saradnica za pravne, personalne i opšte poslove
Telefon: 033 707 630
Email: mira.pekic@mkt.gov.ba
Vladimir Lalović, Stručni saradnik – prevodilac
Telefon: 033 707 647
Email: vladimir.lalovic@mkt.gov.ba
Slobodan Popović, Stručni saradnik – prevodilac
Telefon: 033 707 636
Email: slobodan.popovic@mkt.gov.ba
Jelena Božović, referentica za vođenje protokola i administrativno tehničke poslove
Telefon: 033 707 641
Email: jelena.bozovic@mkt.gov.ba
Borjana Okanović, referentica za vođenje protokola i administrativno tehničke poslove
Telefon: 033 707 642
Email: borjana.okanovic@mkt.gov.ba
Ljerka Jovanović, referentica za poslove arhiva
Telefon: 033 707 640
Email: ljerka.jovanovic@mkt.gov.ba
Milena Varešić, kurirka
Kenan Đuzelović, vozač
Željko Stjepić, vozač

Odsjek za finansijsko-materijalne poslove

Vera Blagojević, šefica Odsjeka
Telefon: 033 707 637
Email: vera.blagojevic@mkt.gov.ba
Nataša Trifunović, stručna savjetnica za budžet
Telefon: 033 707 626
Email: natasa.trifunovic@mkt.gov.ba
Katarina Đerek, stručna saradnica za analizu prihoda i troškova
Telefon: 033 707 623
Email: katarina.djerek@mkt.gov.ba
Sandina Nezir Pirija, referentica za računovodstvene i knjigovodstvene poslove
Telefon: 033 707 622
Email: sandina.nezir-pirija@mkt.gov.ba
Dalila Bulbul, referentica za blagajničko poslovanje i obračun plata
Telefon: 033 707 625
Email: dalila.bulbul@mkt.gov.ba