Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

Дијана Топић, помоћница министра

Адресa: Зграда пријатељства између Грчке и Босне и Херцеговине, Трг Босне и Херцеговине 1, Сарајево 71000, Босна и Херцеговина
Телефон: 033 707 637
Фаx: 033 284 751
Email: dijana.topic@mkt.gov.ba

Одсјек за нормативну дјелатност

Алма Јапалак, шефица Одсјека
Телефон: 033 704 569
Email: alma.japalak@mkt.gov.ba
Анита Качмарчик, стручна савјетница за нормативну дјелатност и стандарде ЕУ
Телефон: 033 707 631
Email: anita.kacmarcik@mkt.gov.ba
Зорица Плакаловић, стручна савјетница за међународне уговоре
Телефон: 033 707 628
Email: zorica.plakalovic@mkt.gov.ba
Недим Овчина, виши стручни сарадник за правне послове
Телефон: 033 707 648
Email: nedim.ovcina@mkt.gov.ba

Одсјек за персоналне и опште послове

Мирослав Бјелобрк, шеф Одсјека
Телефон: 033 707 627
Email: miroslav.bjelobrk@mkt.gov.ba
Бранко Подинић, стручни савјетник за управни поступак
Телефон: 033 707 645
Email: branko.podinic@mkt.gov.ba
Мерсиха Кахримановић, виша стручна сарадница за опште и правне послове
Телефон: 033 707 629
Email: mersiha.kahrimanovic@mkt.gov.ba
Мира Пекић, стручна сарадница за правне, персоналне и опште послове
Телефон: 033 707 630
Email: mira.pekic@mkt.gov.ba
Владимир Лаловић, Стручни сарадник – преводилац
Телефон: 033 707 647
Email: vladimir.lalovic@mkt.gov.ba
Слободан Поповић, Стручни сарадник – преводилац
Телефон: 033 707 636
Email: slobodan.popovic@mkt.gov.ba
Јелена Божовић, референтица за вођење протокола и административно техничке послове
Телефон: 033 707 641
Email: jelena.bozovic@mkt.gov.ba
Борјана Окановић, референтица за вођење протокола и административно техничке послове
Телефон: 033 707 642
Email: borjana.okanovic@mkt.gov.ba
Љерка Јовановић, референтица за послове архива
Телефон: 033 707 640
Email: ljerka.jovanovic@mkt.gov.ba
Милена Варешић, Курирка
Кенан Ђузеловић, возач
Жељко Стјепић, возач

Одсјек за финансијско-материјалне послове

Дијана Топић, шефица Одсјека
Телефон: 033 707 637
Email: dijana.topic@mkt.gov.ba
Наташа Трифуновић, стручна савјетница за буџет
Телефон: 033 707 626
Email: natasa.trifunovic@mkt.gov.ba
Катарина Ђерек, стручна сарадница за анализу прихода и трошкова
Телефон: 033 707 623
Email: katarina.djerek@mkt.gov.ba
Сандина Незир Пирија, референтица за рачуноводствене и књиговодствене послове
Телефон: 033 707 622
Email: sandina.nezir-pirija@mkt.gov.ba
Далила Булбул, референтица за благајничко пословање и обрачун плата
Телефон: 033 707 625
Email: dalila.bulbul@mkt.gov.ba