ŠEF KABINETA MINISTRA, SAVJETNICI

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Sanja Škuletić-Malagić, šefica Kabineta

Telefon: 033 284 775
Fax:  033 284 751
Email: sanja.skuletic@mkt.gov.ba

Anel Topalović, savjetnik
Telefon: 033 284 559
Fax:  033 284 751
Email: anel.topalovic@mkt.gov.ba
Stela Vasić, savjetnica
Telefon: 033 284 779
Fax:  033 284 751
Email: stela.vasic@mkt.gov.ba
Armen Bukvić, savjetnik
Telefon: 033 284 559
Fax:  033 284 751
Email: armen.bukvic@mkt.gov.ba