O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i izvršavanje propisa, u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem međunarodnog i međuentitetskog drumskog, željezničkog, vazdušnog i cjevovodnog transporta, 
  • učestvuje u pripremi i prati provođenje bilateralnih sporazuma sa svim državama sa kojima postoji zajednički interes u bilateralnom prevozu roba i putnika, 
  • priprema zaključivanje međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti međunarodnog transporta, 
  • sarađuje sa drugim državama i inostranim institucijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica, 
  • dogovara kontigente bilateralnih i « CEMT « dozvola i drugih isprava koji se koriste u međunarodnom transportu, 
  • obavlja raspodjelu i distribuciju « CEMT « dozvola domaćim prevoznicima, 
  • obavlja poslove izdavanja licenci prevoznicima za međunarodni i međuentitetski prevoz putnika i roba, 
  • obavlja usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje i utvrđuje osnovne principe i koordinaciju aktivnosti, 
  • sarađuje sa državama u okviru pakta stabilnosti po pitanju transporta,
  • sarađuje sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Aktuelnosti iz sektora

Ministar Forto insistira na olakšicama za profesionalne vozače iz BiH

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto je u sklopu Samita o zelenoj mobilnosti održao sastanak sa direktoricom Generalnog direktorata za mobilnost i promet Evropske komisije Magdom Kopczyńskom i zatražio da podrži inicijativu za izuzimanje profesionalnih bh. vozača iz uredbe EU prema kojoj državljani trećih zemalja mogu boraviti u Uniji 90 dana u 180 dana, kao što je izuzeto osoblje avio i pomorske flote, te naglasio kako od tog zahtjeva neće odustati.

7.6.2024

Forto: Javni prijevoz je ključ zelene mobilnosti

„Nakon regionalnog samita o digitalnoj transformaciji na kojem smo spojili cijeli region sa EU i razgovarali o najvažnijim aspektima digitalne transformacije, ponosan sam što danas u organizaciji Prometne zajednice imamo i samit o zelenoj mobilnosti i prometu

7.6.2024

Učešće civilnog društva u infrastrukturnim projektima i prometnim politikama

„Nema dovoljno analiza o tome šta se dešava sa javnim novcem. Zbog toga nam je potrebno uključivanje i civilnog društva, jer nam trebaju nezavisne analize i provjerljive činjenice koje se prezentiraju kroz medije. Civilno društvo treba obrazovati građane o procesima koji su vezani za potrošnju javnoga novca”, rekao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto u obraćanju na Petom socijalnom forumu u okviru Green samita Prometne zajednice koji se održava u Sarajevu.

6.6.2024