Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata

Dokumenti


Sporazumi

Država

Ostali dokumenti

Konzultacije

24.11.2021.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju i suradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore

3.11.2021.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o suradnji u implementaciji željezničkih infrastrukturnih projekata

22.9.2021.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Novi Grad (BiH) – Dvor (RH) na M4(BiH)/DC6(RH)

26.7.2021.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko (BiH)–Gunja (RH)

14.5.2021.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na magistralnoj cesti M-18 na lokaciji Hum (BiH) – Šćepan polje (CG) i priključnih graničnih dionica

16.7.2020.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konzultacija o Nacrtu odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja i rekonstrukcije mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije

18.2.2020.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju za poboljšanje regionalne i prekogranične povezanosti u Jadransko-Jonskom regionu

18.2.2020.

Otvoren proces javnih konzultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju za poboljšanje regionalne i prekogranične povezanosti u Jadransko-Jonskom regionu

10.9.2019.

Otvoren proces javnih konzultacija o Prijedlogu odluke o uvrštavanju Projekta održavanja mostova na granici s Republikom Hrvatskom u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2020-2024. godine

25.4.2019.

Otvoren proces javnih konzultacija o Odluci o imenovanju Žalbenog vijeća za rješavanje po žalbi na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavu konzultantske usluge „Nadzor nad izgradnjom međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške“

Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata