Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata

O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • priprema zakone i podzakonske akte koji se odnose na ceste, željeznice, luke i cjevovode,
  • priprema i sudjeluje na izradi i realiziranju politike, strategije i studija iz oblasti prometa i prometne infrastrukture u dijelu, koji se odnosi na prometnu infrastrukturu,
  • surađuje sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, koje se bave prometnom infrastrukturom,
  • surađuje i predstavlja Bosnu i Hercegovinu po ovlašćenju u međunarodnim institucijama i organizacijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica ili namjerava da postane članica,
  • surađuje sa državama u okviru EU, CEI, Pakta stabilnosti, Jadransko-jonske inicijative i drugih relevantnih asocijacija po pitanju prometne infrastrukture,
  • koordinira aktivnosti u svezi izgradnje infrastrukturnih objekata od međunarodnog i međuentitetskog značaja, pri čemu Koridor ''Vc'' (Ploče-Sarajevo-Osijek-Budimpešta), kao dio Trans European Network (TEN) ima poseban značaj,
  • surađuje sa nadležnim organima susjednih i drugih država na projektima od zajedničkog interesa,
  • surađuje sa nadležnim društveno-političkim organima i institucijama entiteta i Brčko Distriktа BiH,
  • priprema, implementira ili koordinira implementaciju projekata obnove, rekonstrukcije i izgradnje na međunarodnim i međuentitetskim komunikacijama s pripadajućom infrastrukturom, osigurava radove, robe i usluge, u odnosu na implementaciju projekata, vodi financijsko upravljanje projektima prema utvrđenim pravilima unutarnjeg zakonodavstva ili donatora-kreditora, organizira i vodi radne sastanke (''task force meeting'') po pitanju obnove, rekonstrukcije i izgradnje pojedinih podsektora prometa, vodi bazu podataka o svim projektima,
  • sudjeluje u radu međunarodnih konferencija, komisija, stručnih grupa po pitanju pripreme i implementacije projekata i u tom cilju surađuje sa prometnim korporacijama, kompanijama, nadležnim organima, donatorima, domaćim i međunarodnim organizacijama, te međunarodnim financijskim (IFI) i drugim financijskim institucijama, vezano za financiranje projekata infrastrukture.

Aktualnosti iz sektora

Ministar Forto poručio Francuskoj razvojnoj agenciji da su željeznice prioritet

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto sastao se danas s veleposlanikom Francuske u BiH NJ. E. Françoisom Delmasom.

13.3.2024.

Forto: Obnova pruge Doboj – Tuzla – Zvornik – Ruma je generacijski projekt

Na prijedlog državnog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo Nacrt sporazuma između BiH i Republike Srbije o zajedničkoj rekonstrukciji i modernizaciji pruge Doboj – Tuzla – Zvornik – Loznica – Šabac – Ruma.

12.3.2024.

Pruga Doboj - Tuzla - Zvornik postat će žila kucavica najveće industrijske regije u BiH

„Želimo pokrenuti potpunu rekonstrukciju željezničke pruge od Doboja do Zvornika pa dalje prema Srbiji. Imamo jaku zainteresiranost Srbije da u narednom razdoblju zajedno apliciramo za bespovratna sredstva EU kako bi ova željeznica postala žila kucavica najveće industrijske regije u BiH”, izjavio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon sastanka s predstavnicima nadležnim za pitanja željezničke infrastrukture.

31.1.2024.

Prometna infrastruktura, priprema i implementacija projekata