Транспортна инфраструктура, припрема и имплементација пројеката

О организационој јединици


Надлежности:

  • припрема законе и подзаконске акте који се односе на цесте, жељезнице, луке и цјевоводе,
  • припрема и судјелује на изради и реализацији политике, стратегије и студија из области транспорта и транспортне инфраструктуре у дијелу, који се односи на транспортну инфраструктуру,
  • сарађује са домаћим и међународним институцијама и организацијама, које се баве транспортном инфраструктуром,
  • сарађује и представља Босну и Херцеговину по овлашћењу у међународним институцијама и организацијама у којима је Босна и Херцеговина чланица или намјерава да постане чланица,
  • сарађује са државама у оквиру ЕУ, ЦЕИ, Пакта стабилности , Јадранско-јонске иницијативе и других релевантних асоцијација по питању транспортне инфраструктуре,
  • координира активности у вези изградње инфраструктурних објеката од међународног и међуентитетског значаја, при чему Коридор ''Вц'' (Плоче-Сарајево-Осијек-Будимпешта) , као дио Транс Еуропеан Нетwорк (ТЕН) има посебан значај,
  • сарађује са надлежним органима сусједних и других држава на пројектима од заједничког интереса,
  • сарађује са надлежним друштвено-политичким органима и институцијама ентитета и Брчко Дистрикта БиХ,
  • припрема, имплементира или координира имплементацију пројеката обнове, реконструкције и изградње на међународним и међуентитетским комуникацијама с припадајућом инфраструктуром, обезбјеђује радове, робе и услуге, у односу на имплементацију пројеката, води финансијско управљање пројектима према утврђеним правилима унутрашњег законодавства или донатора-кредитора, организује и води радне састанке (''таск форце меетинг'') по питању обнове, реконструкције и изградње појединих подсектора транспорта, води базу података о свим пројектима,
  • учествује у раду међународних конференција, комисија, стручних група по питању припреме и имплементације пројеката и у том циљу сарађује са транспортним корпорацијама , компанијама , надлежним органима, донаторима, домаћим и међународним организацијама, те међународним финансијским (ИФИ) и другим финансијским институцијама, везано за финансирање пројеката инфраструктуре.

Актуелности из сектора

Министар Форто поручио Француској развојној агенцији да су жељезнице приоритет

Министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Един Форто састао се данас са амбасадором Француске у БиХ Њ. Е. Françoisom Delmasom.

13.3.2024

Форто: Обнова пруге Добој – Тузла – Зворник – Рума је генерацијски пројекат

На приједлог државног министра комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Едина Форте, Савјет министара Босне и Херцеговине је усвојио Нацрт споразума између БиХ и Републике Србије о заједничкој реконструкцији и модернизацији пруге Добој – Тузла – Зворник – Лозница – Шабац – Рума.

12.3.2024

Пруга Добој - Тузла - Зворник постаће жила куцавица највећег индустријског региона у БиХ

„Желимо покренути потпуну реконструкцију жељезничке пруге од Добоја до Зворника па даље према Србији. Имамо јаку заинтересованост Србије да у наредном периоду заједно аплицирамо за бесповратна средства ЕУ како би ова жељезница постала жила куцавица највећег индустријског региона у БиХ”, изјавио је министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Един Форто након састанка са представницима надлежним за питања жељезничке инфраструктуре.

31.1.2024

Транспортна инфраструктура, припрема и имплементација пројеката