O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i izvršavanje propisa, u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem međunarodnog i međuentitetskog drumskog, željezničkog, vazdušnog i cjevovodnog transporta, 
  • učestvuje u pripremi i prati provođenje bilateralnih sporazuma sa svim državama sa kojima postoji zajednički interes u bilateralnom prevozu roba i putnika, 
  • priprema zaključivanje međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti međunarodnog transporta, 
  • sarađuje sa drugim državama i inostranim institucijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica, 
  • dogovara kontigente bilateralnih i « CEMT « dozvola i drugih isprava koji se koriste u međunarodnom transportu, 
  • obavlja raspodjelu i distribuciju « CEMT « dozvola domaćim prevoznicima, 
  • obavlja poslove izdavanja licenci prevoznicima za međunarodni i međuentitetski prevoz putnika i roba, 
  • obavlja usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje i utvrđuje osnovne principe i koordinaciju aktivnosti, 
  • sarađuje sa državama u okviru pakta stabilnosti po pitanju transporta,
  • sarađuje sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Aktuelnosti iz sektora

Nakon 15 godina BiH usvojila Program sigurnosti za civilno zrakoplovstvo

Danas je, nakon 15 godina neuspješnih pokušaja, na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, usvojen Program sigurnosti za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.

9.4.2024

Zabrana prometa za vozila teža od 5 tona preko međudržavnog mosta na međunarodnom graničnom prijelazu Karakaj

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je svojim aktom, broj: 06-29-9-27-356/23 od 2. 4. 2024. godine, kao nadležne organe, informiralo Graničnu policiju Bosne i Hercegovine i Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da je, u skladu sa međusobnim dogovorom nadležnih organa Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, a radi jednakog postupanja, usaglašeno da od 8. 4. 2024. godine (ponedjeljak) stupa na snagu zabrana prometa za vozila teža od 5 tona preko međudržavnog mosta na međunarodnom graničnom prijelazu Karakaj.

4.4.2024

Jedan TAG uređaj za sve autoceste u regionu

Nakon što je uvođenjem zajedničkog TAG uređaja za naplatu cestarine omogućeno da vozači iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske kroz naplatne rampe na autocestama prolaze bez čekanja, isto će uskoro moći i bh. građani.

27.3.2024