О организационој јединици


Надлежности:

  • обавља послове који се односе на припремање и извршавање прописа , у вези са успостављањем и функционисањем међународног и међуентитетског друмског, жељезничког, ваздушног и цјевоводног транспорта,
  • учествује у припреми и прати провођење билатералних споразума са свим државама са којима постоји заједнички интерес у билатералном превозу роба и путника,
  • припрема закључивање међународних уговора и споразума из области међународног транспорта,
  • сарађује са другим државама и иностраним институцијама у којима је Босна и Херцеговина чланица,
  • договара контигенте билатералних и « ЦЕМТ « дозвола и других исправа који се користе у међународном транспорту,
  • обавља расподјелу и дистрибуцију « ЦЕМТ « дозвола домаћим превозницима,
  • обавља послове издавања лиценци превозницима за међународни и међуентитетски превоз путника и роба,
  • обавља усклађивање међународних и међуентитетских редова вожње и утврђује основне принципе и координацију активности,
  • сарађује са државама у оквиру пакта стабилности по питању транспорта,
  • сарађује са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.

Актуелности из сектора

Након 15 година БиХ усвојила Програм безбједности за цивилно ваздухопловство

Данас је, након 15 година неуспјешних покушаја, на Савјету министара Босне и Херцеговине, а на приједлог министра комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Едина Форте, усвојен Програм безбједности за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине.

9.4.2024

Забрана саобраћаја за возила тежа од 5 тона преко међудржавног моста на међународном граничном прелазу Каракај

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине је својим актом, број: 06-29-9-27-356/23 од 2. 4. 2024. године, као надлежне органе, информисало Граничну полицију Босне и Херцеговине и Управу за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине да је, у складу са међусобним договором надлежних органа Босне и Херцеговине и Републике Србије, а ради једнаког поступања, усаглашено да од 8. 4. 2024. године (понедјељак) ступа на снагу забрана саобраћаја за возила тежа од 5 тона преко међудржавног моста на међународном граничном прелазу Каракај.

4.4.2024

Један TAГ уређај за све аутопутеве у региону

Након што је увођењем заједничког ТАГ уређаја за наплату путарине омогућено да возачи из Србије, Црне Горе и Хрватске кроз наплатне рампе на аутопутевима пролазе без чекања, исто ће ускоро моћи и бх. грађани.

27.3.2024