Мапа сајта

  Кабинети
  Министар
  Шеф кабинета министра, савјетници
  Замјеник министра
  Шеф кабинета замјеника министра, савјетници
  Секретар
  Односи с јавношћу
  Организациона структура
  Сектор за правне и финансијске послове
  Надлежности
  Контакти
  Сектор за транспорт
  Сектор за транспортну инфраструктуру, припрему и имплементацију пројеката
  Сектор за комуникације и информатизацију
  Инспекторат
  Јединица интерне ревизије
  Канцеларија за надзор и акредитацију овјерилаца
  Дирекција за цивилно ваздухопловство
  Регулаторни одбор жељезница БиХ
  Организациона шема
  Документи
  Закони и подзакoнски акти
  Међународни уговори
  Билатерални уговори
  Стратешки документи
  Средњорочни и годишњи програми рада
  Извјештаји
  Други правни акти
  Остали документи
  Линкови
  Често постављана питања
  Контакти