ZAMJENIK MINISTRA

Biografija

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Dr. Nedžad Branković
Zamjenik ministra komunikacija i prometa
Bosne i Hercegovine

Zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine dr. Nedžad Branković, rođen je 28.12.1962. godine u Višegradu, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio je 1987. godine.

Magistarski rad odbranio je na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu 1999. godine, gdje je i doktorirao 2006. godine.

Živi u Sarajevu, oženjen je i otac dvoje djece.

KONTAKT

033 707 672

033 204 620

nedzad.brankovic@mkt.gov.ba

OSNOVNI PODACI O PROFESIONALNOJ KARIJERI

1. U OBRAZOVANJU

Na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, u status je vanrednog profesora. Predavač je na sva tri ciklusa studija.

U okviru prvog i drugog ciklusa studija predavač je na nastavno–naučnim disciplinama: Infrastruktura željezničkog saobraćaja, Saobraćajna politika, Saobraćaj i prostor i Infrastrukutra cestovnog saobraćaja

Na trećem ciklusu studija predavač je na nastavno-naučnoj disciplini Strategijsko planiranje saobraćaja i komunikacija.

Autor i ko-autor je velikog broja naučno-stručnih radova (15) i nastavne literature (3). Kroz nastavno– naučni rad mentorisao je master radove 22 kandidata, dok je odgovorni projektant na više od 50 projekata u zadnje tri godine.

2. U PRIVREDI

- IPSA Institut za saobraćaj Sarajevo (1988 – 1993) - Inženjering i nadzor u saobraćajnoj infrastrukturi;

- Željeznice Bosne i Hercegovine (1993 – 1998) - Generalni direktor;

- Energoinvest d.d. Sarajevo (1998 – 2003) - Generalni direktor;

- PIN.B consulting & investment d.o.o. (2010 – 2015) - Osnivač i generalni direktor društva;

- Saraj Inženjering d.o.o. (2014 – 2015) - Vlasnik i odgovorni projektant.

- Sarajevo Osiguranje d.d. (2015 – 2018) - Savjetnik Uprave duštva.

3. U POLITICI

- Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (2007 – 2009) - Premijer Vlade FBiH;

- Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (2003 – 2007) - Ministar prometa i komunikacija FBiH;

Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine (1998 - 2002) - Zastupnik SDA.