O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i izvršavanje propisa , u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem međunarodnog i međuentitetskog drumskog , željezničkog, vazdušnog i cjevovodnog transporta, 
  • učestvuje u pripremi i prati provođenje bilateralnih sporazuma sa svim državama sa kojima postoji zajednički interes u bilateralnom prevozu roba i putnika, 
  • priprema zaključivanje međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti međunarodnog transporta, 
  • sarađuje sa drugim državama i inostranim institucijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica, 
  • dogovara kontigente bilateralnih , i « CEMT « dozvola i drugih isprava koji se koriste u međunarodnom transportu, 
  • obavlja raspodjelu i distribuciju « CEMT « dozvola domaćim prevoznicima, 
  • obavlja poslove izdavanja licenci prevoznicima za međunarodni i međuentitetski prevoz putnika i roba, 
  • obavlja usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje i utvrđuje osnovne principe i koordinaciju aktivnosti, 
  • sarađuje sa državama u okviru pakta stabilnosti po pitanju transporta,
  • sarađuje sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Aktuelnosti iz sektora

Komisija za istragu zrakoplovne nesreće završila istragu

Komisija za provođenje istrage uzroka zrakoplovne nesreće ultralakog aviona Vl-3E-1 Revolution, koja se dogodila 23. 7. 2022. godine na platou visoravni Nišići, imenovana rješenjem ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, završila je istragu i sačinila Završni izvještaj o nesreći.

30.11.2022

U Bahreinu potpisan Sporazum o uslugama u zračnom prijevozu

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović i ministar prometa i telekomunikacija Kraljevine Bahrein Mohamed bin Thamer Al Kaabi potpisali su danas u Bahreinu Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Bahrein o uslugama u zračnom prijevozu.

9.11.2022

Ministar Mitrović potpisao Protokol uz INTERBUS sporazum

U ime Bosne i Hercegovine, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović potpisaо је u Briselu sa Generalnim sekretarijatom Vijeća Evropske unije Protokol uz Sporazum o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (INTERBUS sporazum) u vezi sa međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika putničkim i običnim autobusima.

20.10.2022