O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i izvršavanje propisa, u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem međunarodnog i međuentitetskog drumskog, željezničkog, vazdušnog i cjevovodnog transporta, 
  • učestvuje u pripremi i prati provođenje bilateralnih sporazuma sa svim državama sa kojima postoji zajednički interes u bilateralnom prevozu roba i putnika, 
  • priprema zaključivanje međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti međunarodnog transporta, 
  • sarađuje sa drugim državama i inostranim institucijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica, 
  • dogovara kontigente bilateralnih i « CEMT « dozvola i drugih isprava koji se koriste u međunarodnom transportu, 
  • obavlja raspodjelu i distribuciju « CEMT « dozvola domaćim prevoznicima, 
  • obavlja poslove izdavanja licenci prevoznicima za međunarodni i međuentitetski prevoz putnika i roba, 
  • obavlja usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje i utvrđuje osnovne principe i koordinaciju aktivnosti, 
  • sarađuje sa državama u okviru pakta stabilnosti po pitanju transporta,
  • sarađuje sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Aktuelnosti iz sektora

Forto zatražio hitnu smjenu rukovodstva Agencije za nadzor osiguranja FBiH zbog poskupljenja registracije vozila

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto zatražio je smjenu rukovodstva Agencije za nadzor osiguranja FBiH po saznanju da je ova Agencija poskupila registraciju vozila izmjenom Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima.

14.9.2023

Trebinje povezujemo sa Dubrovnikom i Herceg Novim

U Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine danas je ministar Edin Forto održao sastanak sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem kojem su prisustvovali i državni ministri vanjske trgovine i ekonomskih odnosa te sigurnosti Staša Košarac i Nenad Nešić, kao i zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH Ognjen Janjić.

8.9.2023

Tuzla može postati regionalni logistički centar

„Tek onda kada dovršimo cestovne i željezničke koridore i omogućimo lukama Brčko i Ploče da se potpuno oslone na našu infrastrukturu možemo govoriti o tome da BiH postaje logistički relevantna i da Tuzla postaje najveći logistički centar u BiH ali i u ovom dijelu Evrope“, izjavio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto na prvoj Međunarodnoj konferenciji logistike u Bosni i Hercegovini.

8.9.2023