O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i izvršavanje propisa, u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem međunarodnog i međuentitetskog drumskog, željezničkog, vazdušnog i cjevovodnog transporta, 
  • učestvuje u pripremi i prati provođenje bilateralnih sporazuma sa svim državama sa kojima postoji zajednički interes u bilateralnom prevozu roba i putnika, 
  • priprema zaključivanje međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti međunarodnog transporta, 
  • sarađuje sa drugim državama i inostranim institucijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica, 
  • dogovara kontigente bilateralnih i « CEMT « dozvola i drugih isprava koji se koriste u međunarodnom transportu, 
  • obavlja raspodjelu i distribuciju « CEMT « dozvola domaćim prevoznicima, 
  • obavlja poslove izdavanja licenci prevoznicima za međunarodni i međuentitetski prevoz putnika i roba, 
  • obavlja usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje i utvrđuje osnovne principe i koordinaciju aktivnosti, 
  • sarađuje sa državama u okviru pakta stabilnosti po pitanju transporta,
  • sarađuje sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Aktuelnosti iz sektora

Grantovi Svjetske banke za modernizaciju željeznica

Na današnjem sastanku u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, ministar Edin Forto i predstavnici Svjetske banke iskazali su poseban interes za željeznički sektor.

23.3.2023

Zaključen Ugovor o obavljanju poslova stručnog osposobljavanja upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto zaključio je uime Ministarstva Ugovor o obavljanju poslova stručnog osposobljavanja upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu sa Konzorcijem koji zastupaju Zdravko Marinković, predsjednik, i Nihad Bajramović, generalni sekretar Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

15.3.2023