Dokumenti


Strategije

Zakoni

Podzakonski akti

Sporazumi

2.3.2021

Sporazum koji se odnosi na pripremu i obavljanje usluga zračnog saobraćaja i korištenje uređaja od strane EUROCONTROL-a u kontrolnom centru za kontrolu zračnog saobraćaja Centralne Europe u gornjem zračnom prostoru (CEATS) („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’’- Međunarodni ugovori, broj 3/04 i 16/06)

2.3.2021

Protokol i aneks protokola o prenosu nadležnosti nad zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

2.2.2021

Sporazum o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Republike Albanije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’’- Međunarodni ugovori, broj 10/07)

2.2.2021

Sporazum o zračnom saobraćaju između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’’- Međunarodni ugovori, broj 9/06)

2.2.2021

Sporazum o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Austrijske Federalne Vlade („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’’- Međunarodni ugovori, broj 6/00)

2.2.2021

Sporazum o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’’- Međunarodni ugovori, broj 1/06)

2.2.2021

Multilateralni sporazum između Europske Zajednice i njenih članica o uspostavi Europske zajedničke zračne oblasti ECAA („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’’- Međunarodni ugovori, broj 10/07)

2.2.2021

Sporazum o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’’- Međunarodni ugovori, broj 10/10)

2.2.2021

Završni akt diplomatske konferencije o Protokolu o usaglašavanju Međunarodne konvencije o saradnji na sigurnosti zračne plovidbe "EUROCONTROL" od 13. decembra 1960. sa svim izmjenama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’’- Međunarodni ugovori, broj 18/03)

2.2.2021

Sporazum o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’’- Međunarodni ugovori, broj 14/06)

Država

Ostali dokumenti

Konsultacije

28.3.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

23.3.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola

4.10.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Prijedlogu odluke o utvrđivanju visine pojedinačne jednokratne novčane naknade za rad Komisije za provođenje istrage uzroka zrakoplovne nesreće na aerodromu Urije kod Prijedora

23.4.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o CEMT dozvolama

12.3.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o registriranju vozila

30.12.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu

25.11.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu transnacionalne strategije za unapređenje multimodalnog transporta i pristupačnosti u regiji ADRION

30.10.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti

20.10.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama

17.10.2020

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o homologaciji vozila