Dokumenti


Strategije

Sporazumi

14.11.2022

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o načinu korištenja i održavanja željezničke pruge Bihać - Knin i obavljanju nadzora od strane državnih graničnih tijela

14.11.2022

Ugovor o određivanju graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske

14.11.2022

Sporazum o uspostavljanju željezničke mreže velikih mogućnosti u Jugoistočnoj Evropi

14.11.2022

Ugovor o osnivanju prometne zajednice između Evropske unije i strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope: Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Republika Srbija i Kosovo

14.11.2022

Ugovor o osnivanju prometne zajednice između Evropske unije i strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope: Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Republika Srbija i Kosovo

9.11.2022

Ugovor o pomorstvu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske

9.11.2022

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Albanije o pomorskom prijevozu robe trgovačkim brodovima

9.11.2022

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi plovnim putevima unutrašnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju

9.11.2022

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju

25.10.2022

Sporazum o prenošenju odgovornosti za pružanje usluga zračnog prometa između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore (Službeni glasnik BiH- Međunarodni ugovori“, broj 10/21)

Država

Izvještaji

Ostali dokumenti

Konsultacije

9.2.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi s pružanjem usluga u zračnom saobraćaju

10.1.2023

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini

10.11.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

10.11.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Prednacrtu odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine

7.10.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o razumijevanju između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP)

11.8.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu memoranduma o saradnji na uspostavi Stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe

28.3.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

23.3.2022

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola

4.10.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Prijedlogu odluke o utvrđivanju visine pojedinačne jednokratne novčane naknade za rad Komisije za provođenje istrage uzroka zrakoplovne nesreće na aerodromu Urije kod Prijedora

23.4.2021

Otvoren proces javnih konsultacija o Nacrtu pravilnika o CEMT dozvolama