O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • Obavlja poslove iz djelokruga poštanskog saobraćaja, radio, TV, emitiranje i informacionog društva. 
  • Obavlja stručne poslove u pripremi analiza i drugih materijala, kao osnova za unapređenje politike razvoja sektora komunikacija i informacionog društva i saradnje sa nadležnim ministarstvima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a naročito regulatornom agencijom za telekomunikacije u cilju postizanja pravične konkurencije, neugrožavanja ili ograničavanja konkurencije, zaštite autorskih prava i obezbjeđenje efikasnog korišćenja i upravljanja resursima radio frekvencija i brojeva u skladu sa prpisima iz oblasti radio komunikacija i drugim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije. 
  • Obavlja poslove pripreme zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti telekomunikacija i informacionog društva i prati njihovu primjenu, sarađuje sa drugim organima u pripremi planova razvoja ove oblasti i inicira, na državnom nivou, dogovore u vezi sa pitanjima povezivanja sistema veza,
  • Obavlja poslove na edukaciji korišćenja informaciono komunikacionih tehnologija.
  • Obavlja poslove na izradi propisa iz oblasti informacionog društva, poboljšanju povezanosti komunikacijskih informacionih uređaja, na osmišljavanju državne e-mail strategije i učestvuje u uspostavljanju regulatornih principa.

Aktuelnosti iz sektora

Bosna i Hercegovina i zvanično članica programa Digitalna Evropa

„Sustižemo region. Otvaramo evropsku kasu za bh. firme, univerzitete, institute i državne institucije. Zato će pridruživanje programu Digitalna Evropa značajno doprinijeti zajedničkim ciljevima, vrijednostima i snažnim vezama između Bosne i Hercegovine i Evropske unije u oblasti digitalnih tehnologija, a mala i srednja preduzeća će naročito imati velike koristi“, rekao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon što je potpisao Sporazum o pridruživanju programu Digitalna Evropa.

4.6.2024

U narednim danima potpisivanje sporazuma o raspodjeli sredstava sa računa EPBiH

Na inicijativu ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, danas je u prostorijama Ministarstva održan radni sastanak sa direktorima BHRT-a i FTV-a Belminom Karamehmedovićem i Džemalom Šabićem kako bi se prevazišla situacija u kojoj se posljednjih 15 godina nalaze javni emiteri.

29.5.2024

Multisektorska partnerstva – preduvjet i katalizator digitalne transformacije u obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Od 20. do 24. maja, predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, zajedno sa predstavnicima Bocvane i Sijera Leonea, učestvovali su na programu razmjene za unapređenje umreženosti škola na internet.

24.5.2024