O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • Obavlja poslove iz djelokruga poštanskog saobraćaja, radio, TV, emitiranje i informacionog društva. 
  • Obavlja stručne poslove u pripremi analiza i drugih materijala, kao osnova za unapređenje politike razvoja sektora komunikacija i informacionog društva i saradnje sa nadležnim ministarstvima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a naročito regulatornom agencijom za telekomunikacije u cilju postizanja pravične konkurencije, neugrožavanja ili ograničavanja konkurencije, zaštite autorskih prava i obezbjeđenje efikasnog korišćenja i upravljanja resursima radio frekvencija i brojeva u skladu sa prpisima iz oblasti radio komunikacija i drugim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije. 
  • Obavlja poslove pripreme zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti telekomunikacija i informacionog društva i prati njihovu primjenu, sarađuje sa drugim organima u pripremi planova razvoja ove oblasti i inicira, na državnom nivou, dogovore u vezi sa pitanjima povezivanja sistema veza,
  • Obavlja poslove na edukaciji korišćenja informaciono komunikacionih tehnologija.
  • Obavlja poslove na izradi propisa iz oblasti informacionog društva, poboljšanju povezanosti komunikacijskih informacionih uređaja, na osmišljavanju državne e-mail strategije i učestvuje u uspostavljanju regulatornih principa.

Aktuelnosti iz sektora

Smanjenje troškova rominga između zemalja zapadnog Balkana i EU

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto razgovarao je danas sa generalnom sekretarkom Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Majlindom Bregu o regionalnoj digitalnoj agendi, kibernetičkoj sigurnosti te smanjenju troškova rominga između zemalja zapadnog Balkana i Evropske unije.

14.3.2023

Modernizirati sistem javnih emitera

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je danas sastanak sa generalnim direktorom BHRT-a Belminom Karamehmedovićem, a nakon toga sa potpredsjednicima Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merimom Kurtović-Pašalić i Džemalom Kahricom te izvršnim sekretarom Elvisom Čengićem.

24.2.2023

Rumunija podržala pristupanje BiH EU

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je danas sastanak sa ambasadorom Rumunije u Bosni i Hercegovini NJ. E. Antonom Păcurețuom na kojem su razgovarali o digitalizaciji i kibernetičkoj sigurnosti, kao i iskustvima Rumunije pri pristupanju EU.

23.2.2023