O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • Obavlja poslove iz djelokruga poštanskog saobraćaja, radio, TV, emitiranje i informacionog društva. 
  • Obavlja stručne poslove u pripremi analiza i drugih materijala, kao osnova za unapređenje politike razvoja sektora komunikacija i informacionog društva i saradnje sa nadležnim ministarstvima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a naročito regulatornom agencijom za telekomunikacije u cilju postizanja pravične konkurencije, neugrožavanja ili ograničavanja konkurencije, zaštite autorskih prava i obezbjeđenje efikasnog korišćenja i upravljanja resursima radio frekvencija i brojeva u skladu sa prpisima iz oblasti radio komunikacija i drugim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije. 
  • Obavlja poslove pripreme zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti telekomunikacija i informacionog društva i prati njihovu primjenu, sarađuje sa drugim organima u pripremi planova razvoja ove oblasti i inicira, na državnom nivou, dogovore u vezi sa pitanjima povezivanja sistema veza,
  • Obavlja poslove na edukaciji korišćenja informaciono komunikacionih tehnologija.
  • Obavlja poslove na izradi propisa iz oblasti informacionog društva, poboljšanju povezanosti komunikacijskih informacionih uređaja, na osmišljavanju državne e-mail strategije i učestvuje u uspostavljanju regulatornih principa.

Aktuelnosti iz sektora

Sloboda govora je sada važnija nego ikada

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto otvorio je Regionalnu konferenciju o slobodi medija, pristupu informacijama i sigurnosti novinara u organizaciji Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, a povodom Međunarodnog dana demokratije i obilježavanja 75. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

15.9.2023

Forto: Širokopojasni internet u svim školama BiH je izgradnja autoceste budućnosti

„Bosna i Hercegovina ima kapacitete napraviti bum u digitalnoj transformaciji u godinama koje su pred nama“, poručio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto obraćajući se na ministarskom sastanku 'Digitalna transformacija u regionu zapadnog Balkana' koji se održava pod okriljem Bledskog strateškog foruma.

28.8.2023

Digitalni samit Zapadnog Balkana 2023. u Sarajevu

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom objavljuje da će se Šesti digitalni samit Zapadnog Balkana održati u Sarajevu 4. i 5. oktobra! Ovaj samit ima za cilj unaprijediti saradnju i inovacije u digitalnoj sferi među zemljama zapadnog Balkana, okupljajući industrijske lidere, političke donositelje odluka, preduzetnike i ljubitelje tehnologije.

18.7.2023