O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • Obavlja poslove iz djelokruga poštanskog saobraćaja, radio, TV, emitiranje i informacionog društva. 
  • Obavlja stručne poslove u pripremi analiza i drugih materijala, kao osnova za unapređenje politike razvoja sektora komunikacija i informacionog društva i saradnje sa nadležnim ministarstvima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a naročito regulatornom agencijom za telekomunikacije u cilju postizanja pravične konkurencije, neugrožavanja ili ograničavanja konkurencije, zaštite autorskih prava i obezbjeđenje efikasnog korišćenja i upravljanja resursima radio frekvencija i brojeva u skladu sa prpisima iz oblasti radio komunikacija i drugim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije. 
  • Obavlja poslove pripreme zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti telekomunikacija i informacionog društva i prati njihovu primjenu, sarađuje sa drugim organima u pripremi planova razvoja ove oblasti i inicira, na državnom nivou, dogovore u vezi sa pitanjima povezivanja sistema veza,
  • Obavlja poslove na edukaciji korišćenja informaciono komunikacionih tehnologija.
  • Obavlja poslove na izradi propisa iz oblasti informacionog društva, poboljšanju povezanosti komunikacijskih informacionih uređaja, na osmišljavanju državne e-mail strategije i učestvuje u uspostavljanju regulatornih principa.

Aktuelnosti iz sektora

Ministarstvo u saradnji sa UPU-om realizira projekat reforme poštanskog sektora

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Svjetskom poštanskom unijom (UPU), u periodu od 5. do 16. decembra 2022. godine realizira projekat „Integrirani plan reforme i razvoja pošte za Bosnu i Hercegovinu”, usmjeren na reformu poštanskog sektora u skladu sa Poštanskom strategijom iz Abidžana te različitim regionalnim razvojnim planovima koje je pripremio Međunarodni ured UPU-a.

5.12.2022

Ministar Mitrović otvorio Međunarodnu konferenciju „Novi trendovi u prometnim i komunikacijskim tehnologijama“

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović otvorio je Međunarodnu konferenciju „Novi trendovi u prometnim i komunikacijskim tehnologijama“ koja se održava 26. i 27. maja u Sarajevu pod pokroviteljstvom Ministarstva, a u organizaciji Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

26.5.2022

Ministar Mitrović sastao se sa generalnim direktorom BH Telecoma Kahrimanom

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović sastao se danas sa generalnim direktorom BH Telecoma Sedinom Kahrimanom sa kojim je razgovarao o problematici u vezi sa mobilnim telekom operaterima.

27.1.2022