О организационој јединици


Надлежности:

  • Обавља послове из дјелокруга поштанског саобраћаја, радио, ТВ, емитирање и информационог друштва.
  • Обавља стручне послове у припреми анализа и других материјала, као основа за унапређење политике развоја сектора комуникација и информационог друштва и сарадње са надлежним министарствима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, а нарочито регулаторном агенцијом за телекомуникације у циљу постизања правичне конкуренције, неугрожавања или ограничавања конкуренције, заштите ауторских права и обезбјеђење ефикасног коришћења и управљања ресурсима радио фреквенција и бројева у складу са прписима из области радио комуникација и другим препорукама Међународне уније за телекомуникације.
  • Обавља послове припреме законских и подзаконских аката из области телекомуникација и информационог друштва и прати њихову примјену, сарађује са другим органима у припреми планова развоја ове области и иницира, на државном нивоу, договоре у вези са питањима повезивања система веза,
  • Обавља послове на едукацији коришћења информационо комуникационих технологија.
  • Обавља послове на изради прописа из области информационог друштва, побољшању повезаности комуникацијских информационих уређаја, на осмишљавању државне е-маил стратегије и учествује у успостављању регулаторних принципа.

Актуелности из сектора

Босна и Херцеговина и званично чланица програма Дигитална Европа

„Сустижемо регион. Отварамо европску касу за бх. фирме, универзитете, институте и државне институције. Зато ће придруживање програму Дигитална Европа значајно допринијети заједничким циљевима, вриједностима и снажним везама између Босне и Херцеговине и Европске уније у области дигиталних технологија, а мала и средња предузећа ће нарочито имати велике користи“, рекао је министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Един Форто након што је потписао Споразум о придруживању програму Дигитална Европа.

4.6.2024

У наредним данима потписивање споразума о расподјели средстава са рачуна ЕПБиХ

На иницијативу министра комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Едина Форте, данас је у просторијама Министарства одржан радни састанак са директорима БХРТ-а и ФТВ-а Белмином Карамехмедовићем и Џемалом Шабићем како би се превазишла ситуација у којој се посљедњих 15 година налазе јавни емитери.

29.5.2024

Мултисекторска партнерства – предуслов и катализатор дигиталне трансформације у образовању у Босни и Херцеговини

Од 20. до 24. маја, представници Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине, Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине и Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине, заједно са представницима Боцване и Сијера Леонеа, учествовали су на програму размјене за унапређење умрежености школа на интернет.

24.5.2024