О организационој јединици


Надлежности:

  • Обавља послове из дјелокруга поштанског саобраћаја, радио, ТВ, емитирање и информационог друштва.
  • Обавља стручне послове у припреми анализа и других материјала, као основа за унапређење политике развоја сектора комуникација и информационог друштва и сарадње са надлежним министарствима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, а нарочито регулаторном агенцијом за телекомуникације у циљу постизања правичне конкуренције, неугрожавања или ограничавања конкуренције, заштите ауторских права и обезбјеђење ефикасног коришћења и управљања ресурсима радио фреквенција и бројева у складу са прписима из области радио комуникација и другим препорукама Међународне уније за телекомуникације.
  • Обавља послове припреме законских и подзаконских аката из области телекомуникација и информационог друштва и прати њихову примјену, сарађује са другим органима у припреми планова развоја ове области и иницира, на државном нивоу, договоре у вези са питањима повезивања система веза,
  • Обавља послове на едукацији коришћења информационо комуникационих технологија.
  • Обавља послове на изради прописа из области информационог друштва, побољшању повезаности комуникацијских информационих уређаја, на осмишљавању државне е-маил стратегије и учествује у успостављању регулаторних принципа.

Актуелности из сектора

Замјеник Јањић отворио радионицу о реформи поштанског сектора БиХ

Замјеник министра комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Огњен Јањић отворио је данас у Сарајеву радионицу о реформи поштанског сектора БиХ.

1.6.2023

Неопходно доношење новог закон о поштанским услугама

Министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Един Форто одржао је данас састанак са руководством Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине на којем је разговарано о регулацији поштанског сектора у Босни и Херцеговини и неопходности доношења стратегије и новог закона о поштанском услугама.

10.5.2023

Улагање у РАК је улагање у развој медијског и комуникационог сектора БиХ

Министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Един Форто посјетио је Регулаторну агенцију за комуникације и састао се са генералним директором Драшком Милиновићем.

7.4.2023