O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • Obavlja poslove iz djelokruga poštanskog prometa, radio, TV, emitiranje i informacijskog društva.
  • Obavlja stručne poslove u pripremi analiza i drugih materijala, kao temelj za unapređenje politike razvoja sektora komunikacija i informacijskog društva i suradnje sa nadležnim ministarstvima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a osobito regulatornom agencijom za telekomunikacije u cilju postizanja pravične konkurencije, neugrožavanja ili ograničavanja konkurencije, zaštite autorskih prava i osiguranje efikasnog korištenja i upravljanja resursima radio frekvencija i brojeva sukladno propisima iz oblasti radio komunikacija i drugim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije.
  • Obavlja poslove pripreme zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti telekomunikacija i informacijskog društva i prati njihovu primjenu, surađuje sa drugim organima u pripremi planova razvoja ove oblasti i inicira, na državnoj razini, dogovore u svezi sa pitanjima povezivanja sistema veza,
  • Obavlja poslove na educiranju korištenja informaciono komunikacionih tehnologija.
  • Obavlja poslove na izradi propisa iz oblasti informacijskog društva, poboljšanju povezanosti komunikacijskih informacionih uređaja, na osmišljavanju državne e-mail strategije i sudjeluje u uspostavljanju regulatornih principa.

Aktualnosti iz sektora

Bosna i Hercegovina i zvanično članica programa Digitalna Europa

„Sustižemo regiju. Otvaramo europsku kasu za bh. tvrtke, sveučilišta, institute i državne institucije. Zato će pridruživanje programu Digitalna Europa značajno doprinijeti zajedničkim ciljevima, vrijednostima i snažnim vezama između Bosne i Hercegovine i Europske unije u oblasti digitalnih tehnologija, a mala i srednja poduzeća će naročito imati velike koristi“, rekao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon što je potpisao Sporazum o pridruživanju programu Digitalna Europa.

4.6.2024.

U narednim danima potpisivanje sporazuma o raspodjeli sredstava s računa EPBiH

Na inicijativu ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, danas je u prostorijama Ministarstva održan radni sastanak s direktorima BHRT-a i FTV-a Belminom Karamehmedovićem i Džemalom Šabićem kako bi se prevazišla situacija u kojoj se posljednjih 15 godina nalaze javni emiteri.

29.5.2024.

Multisektorska partnerstva – preduvjet i katalizator digitalne transformacije u obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Od 20. do 24. svibnja, predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, zajedno s predstavnicima Bocvane i Sijera Leonea, sudjelovali su na programu razmjene za unapređenje umreženosti škola na internet.

24.5.2024.