O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • Obavlja poslove iz djelokruga poštanskog prometa, radio, TV, emitiranje i informacijskog društva.
  • Obavlja stručne poslove u pripremi analiza i drugih materijala, kao temelj za unapređenje politike razvoja sektora komunikacija i informacijskog društva i suradnje sa nadležnim ministarstvima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a osobito regulatornom agencijom za telekomunikacije u cilju postizanja pravične konkurencije, neugrožavanja ili ograničavanja konkurencije, zaštite autorskih prava i osiguranje efikasnog korištenja i upravljanja resursima radio frekvencija i brojeva sukladno propisima iz oblasti radio komunikacija i drugim preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije.
  • Obavlja poslove pripreme zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti telekomunikacija i informacijskog društva i prati njihovu primjenu, surađuje sa drugim organima u pripremi planova razvoja ove oblasti i inicira, na državnoj razini, dogovore u svezi sa pitanjima povezivanja sistema veza,
  • Obavlja poslove na educiranju korištenja informaciono komunikacionih tehnologija.
  • Obavlja poslove na izradi propisa iz oblasti informacijskog društva, poboljšanju povezanosti komunikacijskih informacionih uređaja, na osmišljavanju državne e-mail strategije i sudjeluje u uspostavljanju regulatornih principa.

Aktualnosti iz sektora

Zamjenik Janjić otvorio radionicu o reformi poštanskog sektora BiH

Zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ognjen Janjić otvorio je danas u Sarajevu radionicu o reformi poštanskog sektora BiH.

1.6.2023.

Neophodno donošenje novog zakon o poštanskim uslugama

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je danas sastanak s rukovodstvom Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine na kojem je razgovarano o regulaciji poštanskog sektora u Bosni i Hercegovini i neophodnosti donošenja strategije i novog zakona o poštanskom uslugama.

10.5.2023.

Ulaganje u RAK je ulaganje u razvoj medijskog i komunikacijskog sektora BiH

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto posjetio je Regulatornu agenciju za komunikacije i sastao se s generalnim direktorom Draškom Milinovićem.

7.4.2023.