O organizacionoj jedinici


Nadležnosti:

  • obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i izvršavanje propisa, u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem međunarodnog i međuentitetskog drumskog, željezničkog, vazdušnog i cjevovodnog transporta, 
  • učestvuje u pripremi i prati provođenje bilateralnih sporazuma sa svim državama sa kojima postoji zajednički interes u bilateralnom prevozu roba i putnika, 
  • priprema zaključivanje međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti međunarodnog transporta, 
  • sarađuje sa drugim državama i inostranim institucijama u kojima je Bosna i Hercegovina članica, 
  • dogovara kontigente bilateralnih i « CEMT « dozvola i drugih isprava koji se koriste u međunarodnom transportu, 
  • obavlja raspodjelu i distribuciju « CEMT « dozvola domaćim prevoznicima, 
  • obavlja poslove izdavanja licenci prevoznicima za međunarodni i međuentitetski prevoz putnika i roba, 
  • obavlja usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje i utvrđuje osnovne principe i koordinaciju aktivnosti, 
  • sarađuje sa državama u okviru pakta stabilnosti po pitanju transporta,
  • sarađuje sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Aktuelnosti iz sektora

Direktna linija Sarajevo - Prag i brza cesta Bihać - Sarajevo - Podgorica

Uspostava direktne avionske linije Sarajevo - Prag te željezničkog prometa bile su glavne teme odvojenih sastanaka koje je državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto održao sa češkim ministrom prometa Martinom Kupkom te direktorom Željeznica Češke Michaelom Krapincem i direktorom Aerodroma Prag Jirijem Posom.

8.6.2023

Bliska saradnja resornih ministarstava

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je danas radni sastanak sa ministricom prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine Andrijanom Katić na kojem je dogovoreno intenziviranje saradnje na realizaciji projekata iz oblasti cestovne i željezničke infrastrukture te digitalizacije.

31.5.2023

Zamjenik Janjić na Samitu ITF-a

Zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ognjen Janjić predvodi delegaciju Ministarstva na Samitu Međunarodnog prometnog foruma (ITF).

25.5.2023